דויד לייזר עורך דין, בקשה למתן הפטר

ייצוג חייב במקרה של בקשה למתן הפטר

מקרה של בקשה למתן הפטר לחייב וקבלתו לאחר שנתיים

ייצוג חייב במקרה של בקשה למתן הפטר - עו"ד דויד לייזר
עו"ד דויד לייזר

מדובר בחייב קשה יום, בן 70, קשה יום המתגורר בדירת עמידר, גרוש בפעם השנייה ואב לילדים בוגרים. החייב חולה, המוכר כנכה 44% על ידי המוסד לביטוח לאומיבמשך כ-20 שנה שימש כקבלן לעבודות אינסטלציה, ובמסגרת עבודה זו ביצע עבודות רבות ומגוונות אצל קבלנים שונים. למרבה הצער ולצורך ביצוע עבודות, רכש באשראי סחורה אצל ספקים שונים, וכאשר הקבלנים חדלו מלשלם לו בעבור עבודתו, נותר בפני שוקת שבורה וללא כל יכולת לשלם לסוחרים.

נגד הלקוח נפתחו תיקי הוצאה לפועל בסך כולל של כ– 1,391,615 ₪. ביום 28/5/2012 הגיש המבקש בקשה למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגלביום 23/10/2012 ניתן צו כינוס לנכסי המבקש, והושת עליו תשלום חודשי בסך 200 ₪ לחודש,  וביום 13/11/2013 הוכרז המבקש כפושט רגל.

דיון בנושא בקשה למתן הפטר

ביום 31/12/14, התקיים דיון בעניין בקשה למתן הפטרלדיון התייצבו: בא כוחו של כונס הנכסים הראשי, עו"ד דויד לייזר, ובא כוחו של נושה מטעם החברה.

בא כוחו של הנושה טען כי החוב כלפי החברה עומד על סכום של 710,000 ₪, והביע התנגדותו למתן הפטר לחייב, וזאת מטעם שהזמן בו מצוי החייב בהליך אינו עונה על הקריטריונים של האיזון בין צרכי החייב לצרכיי הנושים, לדבריו ההפטר לא יעניק כל תמורה לנושים שאינם בדין קדימה.

עו"ד דויד לייזר טען כי החייב בן 70, חי מקצבת זקנה עם השלמת הכנסה של 600 ₪, מתנהג בתום לב לאורך התהליך, מגיש את כל הדוחות ומשלם את כל התשלומים הנדרשים בזמן. לכן יש לקבל את בקשה למתן הפטר עם היוון של 15 חודשים מראש, החייב ישלם את ה-3000 ₪ תוך 60 יום.

הכרעת בית המשפט בתיק

בית המשפט הנכבד קיבל את עמדת עו"ד דויד לייזר, והחליט כי בנסיבות העניין יש לתת הפטר לחייב בתשלום מעט גבוה מהסכום המוצע, אשר ישקף 4 שנים בהליך, כך שעל החייב לשלם 4,600 ₪, לצורך ההפטר, וזאת למרות עמדת בא כוחו הנושה אשר התנגד.

נמצאים בהליך של פשיטת רגל? זקוקים לעורך דין העוסק בהוצאה לפועל? התקשרו עכשיו לעו"ד דויד לייזר  054-4657432