הרפורמה בהליך פשיטת רגל

הסיבות ליצירת הרפורמה בהליך פשיטת רגל

הרפורמה בהליך פשיטת רגל - משרד דויד לייזר ושות'
הרפורמה בהליך פשיטת רגל – עו"ד דויד לייזר

המטרה של הליך פשיטת רגל היא לכנס את נכסיו של החייב ביעילות ובמהירות ולאפשר לחייב שהוא חדל פירעון ואין באפשרותו לשלם את חובותיו התחלה חדשה על ידי מחיקת חובותיו. הליך פשיטת הרגל המסורבל והמסועף שהיה נהוג עד היום לא הצליח להשיג אף אחת מהמטרות הללו. הליך ארוך, מסורבל, עמוס בדיונים משפטיים ובבעיות טכניות המשפיעות אחת על השנייה ובמקביל מימוש נכסיו של החייב והתשלומים החודשיים אינם מניבים סכומים משמעותיים. אורכו של ההליך גובה עלויות רבות מהמערכת וגורם לנושים לאבד עניין בגביית חובותיהם וגם החייב חש יאוש ואדישות בשל התהליך והפגיעה בזכויותיו הבסיסיות.

מטרת הרפורמה בהליך פשיטת רגל

מטרת הרפורמה בהליך פשיטת רגל היא לבנות מתווה יעיל וצודק תוך יצירת איזון בין האינטרסים של הנושים לאינטרסים של החייב. שמירה על זכותו לחיות בכבוד אל מול האינטרס לגבות את חובותיו של החייב ולהשיב את הכספים לנושים. הרפורמה נותנת מענה לכל הבעיות שהתעוררו בהליך פשיטת רגל בעבר מבחינת הגינות, יעילות, מהירות ויצירת ערך לנושים תוך שמירה על זכויות החייב.

איך יתנהל הליך פשיטת הרגל במסגרת הרפורמה

הליך פשיטת רגל יתחם לזמן מוגדר של ארבע וחצי שנים עד למיצוי יכולת פירעון החובות. בכל תיק ימונה מנהל מיוחד אשר יתמקד במהלך 18 חודשים, ממועד צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל בביצוע בדיקות כלכליות, גיבוש מצבת חובות חלוטים, וגיבוש תכנית פירעון מוצעת לאישור בית המשפט. תכנית הפירעון תוגש לבית המשפט לאישורו. אם החייב יסכים לה, הוא יקבל הפטר מותנה מיד עם אישור התכנית, ובסיום תכנית הפירעון בתוך פרק הזמן כ-3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט מחובותיו.

הרפורמה בהליך פשיטת רגל - משרד דויד לייזר ושות'
הרפורמה בהליך פשיטת רגל – משרד דויד לייזר ושות'

בנסיבות מתאימות, ניתן להמליץ על הפטר לאלתר, מיד עם הכרזתו של החייב כפושט רגל, כאשר עולה מהחקירה כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים. במסגרת הרפורמה, יינתנו תמריצים חיוביים לחייבים על שיתוף פעולה מלא מצד החייב ושיתוף בגילוי כל מידע ורכוש מצידו וכך יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו. גישה מחמירה תינקט כנגד חייבים שינצלו לרעה את ההליך ויבקשו להערים על הנושים, יצירת חובות שלא בתום לב, והסתרתם. הרפורמה מתייחסת בשלב הראשון לבקשת חייב בלבד, ועם יישום נוהלי הרפורמה, ישקול כונס נכסים ראשי החלת חלק מנהלי הרפורמה גם על הליכי פשיטת הרגל שנפתחו לבקשת נושה.

עורך דין פשיטת רגל דויד לייזר עוסק בניהול תיקים של פשיטת רגל, ייצוג חייבים מול הוצאה לפועל ובערכאות הרלוונטיות, מתן הפטר ועוד. זקוקים לייעוץ וייצוג משפטי בנושא פשיטת רגל? התקשרו עכשיו 054-4657432

Scroll to Top