עורך דין מקרקעין דויד לייזר

גירושין – מפתח מושגים

מפתח מושגים לתחום גירושין

עורך דין דויד לייזר מגדיר לנוחיותכם מספר מושגים בתחום דיני משפחה וגירושין על מנת להקנות לכם את הידע הבסיסי בתחום, שעשוי לעזור לכם להתמצא טוב יותר בתהליך:

דיני משפחה, משמורת, גירושין

בתחום דיני המשפחה ישנם מושגים רבים בעלי משמעויות שונות. נתייחס כאן לדין המהותי הוא הדין האישי-הדין העברי.

מזונות ילדים – קטינים: חיוב מזונות נובע מהדין העברי ומההלכה, וחל על האב וחובתו לדאוג לצרכיהם של הקטינים לרבות מזונם, ביגוד, הנעלה, גן מעון ומדור. המזונות מתחלקים לשני סוגים: מזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה.

מזונות הכרחיים – צרכיהם היומיומיים של הקטינים, החיוניים לחייהם כגון, ביגוד, הנעלה, חינוך ומזון.

מזונות מדין צדקה – חלים על האב והן על האם וזאת עפ"י השתכרותם.

מזונות הקטנים נפסקים עם הגיעם לגיל 18 ו/או עד גיוסם לצבא עפ"י מאוחר מבניהם, ומיום גיוסם ועד ליום שחוררם שיעור המזונות יפחת ל -1/3 משיעור המזונות השוטפים ששילם האב.

מזונות זמניים: נפסקים ע"י ביהמ"ש כבר בשלב המוקדם הקרוי קדם משפט, שבו ביהמ"ש בוחן בקצרה את מצב הקטינים וצורכיהם, מצבה של האישה והשתכרותה ומצבו של האב והשתכרותו. וזאת, כדי למנוע מצב שבו יישארו הקטינים ללא מזונות לצורכיהם השוטפים, עד למתן החלטה סופית בעניין המזונות.

מחפשים עורך דין גירושין? פנו עכשיו ל עו"ד דויד לייזר  בעל ניסיון בדיני גירושין, הסכמי גירושין, הסדרי ראיה, משמורת, מזונות ועוד! לייעוץ  התקשרו עכשיו: 03-6134430

מזונות אישה:  מקור חיוב הבעל במזונות אשתו הינו מן ההלכה והבעל מתייחס עם חתימתו על הכתובה, לזון את אשתו (להאכילה) לדאוג לכסותה (ביגוד והנעלה) למדורה (מקום מגורים). יודגש כי מזונות האישה נקבעים לרוב עפ"י רמת החיים בה גרו הצדדים טרם הגירושין ועפ"י יכולתו של האב. וזאת עפ"י הקביעה "עולה עימו ואינה יורדת". כיום רוב הנשים הינן עובדות מחוץ לבתיהן ומכלכלות את עצמן והדבר נחשב כיוצאת "מעשה ידיה תחת מזונותיה" והשתכרותן הינה למעשה כלכלתן. במקרה זה לא ייפסקו מזונות לאישה אלא בשיעור נמוך.

מדור:  כוונתה לקורת גג שבחובתו של האב לספק לילדיו, המדור נגזר כחלק יחסי מדמי השעירות שהאישה משלמת בגינה או מגובה תשלומי המשכנתא המשולמים בגין הדירה בה מתגוררים הילדים. עפ"י הפסיקה: בגין קטין אחד ישולם מדוק בגובה 30% משכר הדירה משכר הדירה. עבור 2 קטינים ישולם 40% מגובה שכר הדירה ועבור 3 קטינים ויותר ישולם 50% מגובה שכר הדירה. במידה והאישה תסור לבית אמה עם ילדיה, האישה לא תזכה בשלב זה בדמי מדור אלא אם תמציא בסכם שכירות כדין לביהמ"ש.

גירושין מפתח מושגים - עו"ד גירושין דויד לייזר
עו"ד גירושין דויד לייזר

 

מדור ספציפי:  זהו סעד נפוץ בבית הדין הרבני, משמעותו לעבר את מכירת הדירה ולאפשר לאישה להמשיך ולהתגורר בדירה עד שאחרון ילדיה יגיעו לגיל 18. כיום מגישים לביה"ד הרבני תביע לשלום בית + מדור ספציפי או תביעה למזונות ומדור ספציפי לביהמ"ש. כאן יודגש כי במידה וביה"ד הרבני הקדים את ביהמ"ש ונתן פסיקה לעניין מדור ספציפי, פסיקה זו תחייב את ביהמ"ש שיהיה מנוע מלדון בנושא ולא יוכלו למכור את הבית המשותף.

משמורת: מצב שבו הקטינים נמצאים אצל ההורה בשמורתו ובאחריותו. הורה זה קרוי משמורן, הוא המחזיק בהם, מגדלם ומחנכם ודואג להתפתחותם הטבעית. נושא המשמורת נבחן ע"י ביהמ"ש ונקבע כי הכול ייקבע בהתאם לטובת הילד.

משמורת משותפת: לאור הפסיקה הרבה, בעניין טובת הקטינים וחינוכם, התפשט נושא המשמורת המשותפת שבאה להקטין את הנזקים בגין הליכי גירושין. הרעיון כי ההורים מתחלקים ביניהם בצורה שווה, בזמן שהילדים נמצאים עימהם לרבות לינה, ולמעשה הקטינים זוכים לקבל זמן איכות עם כל אחד מההורים.

הסדרי ראייה: כאשר המשמורת נקבעת לאחד ההורים, זכות ההורה השני לראות את ילדיו עפ"י הסדרים מוסכמים ומוגדרים. הסדרים אלו נקראים הסדרי ראיה. הסדרי הראייה הנהוגים – שני ביקורים באמצע שבוע למספר שעות, לינה בסוף שבוע שני, שבתות וחגים לסירוגין והסדרים לחופש הגדול.

מחפשים עורך דין גירושין? פנו עכשיו ל עו"ד דויד לייזר – בעל ניסיון בדיני גירושין, הסכמי גירושין, הסדרי ראיה, משמורת, מזונות ועוד! לייעוץ התקשרו עכשיו: 03-6134430

 

google +