ארכיון הקטגוריה: מזונות

מזונות או תשלומי מזונות הם חלק מהסכם גירושין לפיו מסדירים את האחריות המשפטית , החינוכית והכלכלית של ההורים כלפי הילדים. בהסכם גירושין יקבע משמורן ראשי – הוא זה שיקבל משמורת מלאה ויהיה אחראי על גידול הילדים בפועל כאשר בן הזוג השני ישלם תשלומי מזונות עבור ילדיו. גובה תשלומי מזונות נקבע בבית דין לענייני משפחה כחלק מהסכם גירושין לאחר חשיבה ובחינת מצב כלכלי, הסכם משמורת, יחסים במשפחה ועוד.

גירושין בבית דין אזרחי או רבני

גירושין בישראל

עורך דין גירושין, עו"ד גירושין דויד לייזר, עורך דין משפחה דויד לייזרגירושין בישראל יכולים להתנהל באחת משתי ערכאות – בית דין רבני או בית דין אזרחי לענייני משפחה. כפי שכתבנו בעבר התופעה המכונה מירוץ הסמכויות מאפשרת לאזרח בחירה בין שתי הערכאות. תמיד, הסמכות לתת גט ולערוך את טקס הגירושין תהיה בידיו של בית הדין הרבני אך שאר העניינים הכרוכים בגירושין כמו משמורת ילדים, חלוקת רכוש, הסדרי ראיה מזונות ויתר הנושאים שיש להסדיר כחלק מהסכם גירושין יהיו בטיפולו והכרעתו של בית דין אזרחי.

להמשיך לקרוא גירושין בבית דין אזרחי או רבני

שינויים בהסכם גירושין

עריכת שינויים בהסכם גירושין

עריכת שינויים בהסכם גירושין ואישורי בבית המשפט הם לרוב צעדים סופיים אשר אינם ניתנים לשינוי. אך ישנם תחומים בתחום דיני משפחה אשר ניתן לשנות וזוהי עבודתו של עורך דין גירושין אשר מכיר את הנהלים ודרכי ההתנהלות של בתי הדין.

עורך דין גירושין

שינויים בהסכם גירושין, עורך דין משפחה דויד לייזרשני התחומים בהם יכולים לחול שינויים לאחר אישור של הסכם גירושים הם ענייני משמורת וענייני מזונות. כל שאר הסדרי הרכוש המפורטים בהסכם גירושים הם סופיים ולא ניתן לשנות אותם. ברגע שבו ניתן הגט הסדרי הרכוש יוותרו כפי שהוחלט וההסכמה להתגרש בהכרח מצביעה על הסכמה והבנה של הסכם הגירושין. זוהי אם כך אחת הסיבות העיקריות לבחירת עורך דין גירושין  טוב אשר ידאג לכל פרטי הסכם הגירושין באופן שישרת את האינטרסים שלכם ויגן עליכם לאורך שנים.

הסכם גירושין טוב והוגן

חלוקת הרכוש המשותף כחלק מהסכם גירושים היא החלטה הרת גורל אשר עתידה להשפיע על עתידכם הכלכלי ועל אפשרויותיכם בחיים. למרות הרצון לסיים את מערכת היחסים ביניכם ולאשר את הגט באופן סופי חשוב מאוד לבחון את הסכם הגירושין לעומק ולרדת לפרטים בכדי להבטיח את הגינותו כלפיכם. עורך דין גירושין מקצועי יבחן את הסכם הגירושין ויערוך בו שינויי נדרשים בידיעה שהוא סופי ולא תהיה דרך לשנות אותו בעתיד.

צפו בפסק דין לדוגמא בו הפך עורך דין גירושין דויד לייזר את פסק הדין ושינה את סעיף חלוקת הרכוש בהסכם גירושים

פסק דין לגירושין בבית דין רבני – עורך דין גירושין דויד לייזר

פסק דין בבית דין רבני – עורך דין גירושין דויד לייזר

במקרה שלפנינו בני זוג שחיים כפרודים כשבע שנים והגיעו לבית המשפט בכדי לערוך הסכם גירושין סופי. בני הזוג התקשו להגיע להסכמה בנוגע להסכם גירושין ולהסדרי משמורת של ילדם המשותף. האישה שהגישה תביעת גירושין אינה מעוניינת בשלום בית ודורשת גט, הבעל לעומתה דרש כל העת להגיע לפשרה אך כעת מוכן לתת לאישה גט תמורת ויתור שלה על כתובתה ותוספתא וכן דורש האב לראות את בנו פעמיים בשבוע ללא פיקוח. עורך דין גירושין דויד לייזר דן עם בני הזוג בכדי להגיע להסכמה אשר ניתן לאשר בבית דין רבני לאור דרישת בית הדין לפיקוח של עובדת סוציאלית על ביקורי האב את בנו.

להמשיך לקרוא פסק דין לגירושין בבית דין רבני – עורך דין גירושין דויד לייזר

פירוק שיתוף בנכס כחלק מהסכם גירושין

חתימת הסכם גירושין בין בני הזוג

לפנינו מקרה של זוג שבחר להיפרד ובהסכם הגירושין שנערך בין בני הזוג ואושר על ידי בית משפט לענייני משפחה נקבע כי הדירה המשותפת תישמר לשימוש כדירת מגורים עד שימלאו לבת המשפחה הצעירה ביותר 18 או עד שתסיים את לימודיה.

פסק דין בנוגע למשמורת

במקביל ניתן פסק דין בהתייחס למשמורת כחלק מהסכם גירושין בין בני הזוג ובו נקבי כי המשמורת תהיה אצל האב. כך נוצר למעשה מצב בלתי אפשרי שבו האב נושא בהוצאות הדירה בה ממשיכה להתגורר האם, משלם את המשכנתא עבור הדירה ובמקביל נושא בכל תשלומי מזונות עבור בנותיו.

טענות עורך דין משפחה דויד לייזר אל בית המשפט

עורך דין משפחה דויד לייזר טען בפני בית המשפט כי מצב זה הוא מצב בלתי אפשרי וכי למרות שנקבע בהסכם גירושין שהזכות למגורים בדירה תישמר עבור האם ובנותיה עד הגיעה של הבת הצעירה לגיל 18 יש לאפשר לאב לבצע פירוק שיתוף בדירה ולממש את את חלקו בנכס.

בית הדין קיבל למעשה את טענותיו של עורך דין משפחה דויד לייזר והורה על פירוק השיתוף בדירה באופו ן מיידי וכן חייב את האם בתשלומי שעירות קבועים עד לפירוק השיתוף ובנשיאה בהוצאות המשפט בסך 10,000 ש"ח .

 

עורך דין גירושין, עו"ד גירושין דויד לייזר, עורך דין משפחה דויד לייזרהסוגיה המשפטית פירוק שיתוף

בין הלקוח לבין גרושתו נחתם הסכם גירושין האומר, כי לאישה ולילדים שמורה הזכות להמשיך להתגורר בדירה וזאת עד למלאות לקטינה 18 שנים, או עד לסיום לימודיה התיכוניים, לפי המאוחר. כמו כן, בסעיף נוסף בהסכם, הוסכם, כי המלאות לקטינה 18 שנים, או בסיום לימודיה התיכוניים, או בכל מועד קודם ע"פ בחירתה הבלעדית של האישה, תוצע הדירה למכירה ותימכר כפנויה בשוק החופשי. כעבור 3 חודשים מהגירושין, עברו הבנות למשמורת האב וניתן פס"ד שהמשמורת אצל האב.

עו"ד לייזר טען, כי נוצר מצב בלתי נסבל. מחד, הלקוח ממשיך לשלם את הוצאות המשכנתא וההלוואה, ומשלם את מלוא מזונותיהם, ומאידך, האב מבקש לבצע פירוק שיתוף בדירה. האם טוענת, כי רשאית היא להמשיך לגור בדירה עד הגיע הקטינה לגיל 18.

השאלה המשפטית: האם רשאי האב לפרק את השיתוף בדירה ולמוכרה, קודם הגיע הקטינה לגיל 18, וכן, לקבל בגין 50% מזכויותיו בנכס, דמי שימוש ראויים?

פסיקת בית הדין לענייני משפחה

כב' השופטת טובה סיון ז"ל, קבעה בפס"ד: כי היא מורה על פירוק השיתוף בדירה. האישה תשלם ממועד הגשת התביעה ועד מועד פירוק השיתוף, סך של 400 דולר לחודש וכן האישה תישא בהוצאות התובע בסך של 10,000 ₪.

למעשה, בית המשפט קיבל את הטענה המשפטית של עו"ד לייזר, ובאופן גורף נקבע לפרק את השותפות ומתן דמי שכירות ראויים.

ליצירת קשר עם עורך דין משפחה דויד לייזר התקשרו  054-4657432 או צרו קשר דרך האתר

עורך דין גירושין – הנציג שלכם לאורך התהליך

מתי לפנות אל עורך דין גירושין?

הליך גירושיןבאיזה של כדאי לפנות אל עורך דין גירושין : הליך גירושין הוא הליך לא נעים בלשון המעטה.
פירוק משפחה ומשק בית משותף הוא צעד קשה ביותר ויש לו השלכות רגשיות וכלכליות על עתיד כל בני המשפחה.
הסיכוי שלכם לנהל חיים הגונים לאחר ההסכם, להשפיע על אופן החינוך של הילדים ולשמור על מערכות יחסים הוגנות ונעימות עם הסביבה תלוי באופן בו תנהלו את התהליך. להמשיך לקרוא עורך דין גירושין – הנציג שלכם לאורך התהליך

עו"ד גירושין – עריכת הסכם גירושין

עריכת הסכם גירושין

המטרה של הסכם גירושין היא לתת פתרון ומענה למחלוקות ולנושאים אשר עומדים בין בני הזוג וביניהם ענייני משמורת, הסדרי ראייה, מסגרות חינוך, יציאה מהארץ, חגים וחופשים, מזונות, חלוקת רכוש, חלוקת חובות ועוד. זהו הסכם חשוב במיוחד אשר ביחס לכל ההסכמים האחרים נדרש בו ייעוץ וליווי מקצועי של עו"ד. אחת הטעויות הנפוצות של זוגות בהליך גירושים היא הנטייה לקבל עצות בעייתיות מגורמים לא מקצועיים ואנו ממליצים להימנע מכך לחלוטין. בשביל זה יש עו"ד גירושין וחשוב שתקבלו ממנו מידע והסבר לגבי כל דבר שאתם מתכננים או חושבים לעשות.

להמשיך לקרוא עו"ד גירושין – עריכת הסכם גירושין

מה חשוב לדעת על דמי מזונות ? עו"ד גירושין דויד לייזר

מה חשוב לדעת על דמי מזונות

מזונות הוא השם הכללי אשר ניתן לכלל התשלומים אשר עוברים בין בני המשפחה לאחר פרידה או גירושין של בני הזוג. במסגרת תשלום מזונות חייבים בת או בן הזוג שאינם בעלי המשמורת העיקריים להשתתף ולשאת בהוצאות של כלכלת הילדים אשר נמצאים במשמורת אצל בת או בן הזוג האחרים, ובמקרים מסוימים נושא גם בהוצאות הכלכלה של בת או בן הזוג האחרים עצמם כמו במקרה של מזונות אישה.

להמשיך לקרוא מה חשוב לדעת על דמי מזונות ? עו"ד גירושין דויד לייזר