חוק השמיטה

תביעה למדור ספציפי ברבני

מהי תביעה למדור ספציפי ברבני?

תביעה למדור ספציפי הינה תביעה אשר האישה מבקשת בה מבית הדין הרבני שיקנה לה את הזכות להמשיך ולהתגורר בבית המגורים המשותף של הצדדים מתוך שאיפה להגיע לשלום בית.

לא אחת בקשה למדור ספציפי במסגרת תובענה לשלום בית מנוצלת כטקטיקה משפטית למניעת או עיכוב פירוק השיתוף בדירה. בתי הדין נוטים לעודד בני זוג להשכין שלום בית בקרבם, אך כל אימת שהדיינים יתרשמו כי  אין סיכוי לשלם בית, לא ייפסק עבור האישה צו למדור ספציפי לשם שיקום היחסים.

תביעה למדור ספציפי ברבני

יצוין כי גם גברים יכולים לעתור במסגרת תובענה לשלום בית, למתן צו למדור ספציפי, במטרה לסכל את פירוק השיתוף בדירת המגורים.

תביעה למדור ספציפי


כמו גם תביעה לשלום בית ולגירושין – נתונות לסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. דהינו, אין אפשרות להגיש תביעה למדור ספציפי אלא בבית הדין הרבני בלבד (ולא בבית משפט  לענייני משפחה).

תביעה למדור ספציפי אפשר להגיש במסגרת תביעה לשלום בית וכן במסגרת תביעה למזונות אישה. חשוב לזכור כי תביעה למזונות אישה הינה תביעה שניתן להגיש הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני ואולם יתרון של הגשת תובענה למזונות אישה בבית הדין הרבני הינו היכולת להגיש בקשה למדור ספציפי. אישה שתנסה לפצל תביעות, כך שמחד תגיש תביעה למזונות אישה לבית המשפט לענייני משפחה ומאידך בקשה למדור ספציפי בבית הדין הרבני במסגרת תביעה לשלם בית – תחשב כמי שנוהגת בחוסר תום לב ותפסיד את זכותה למדור ספציפי.

עפ"י פסיקת בג"צ – צו למדור ספציפי אשר ניתן ע"י ביה"ד גובר על צו לפירוק שיתוף שניתן ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה. וע"י תכנון וטיפול משפטי מוצלח ניתן להמשיך את תוקפו של הצו  לאורך זמן רב , למעשה עד אשר יוכח  שגם בעזרת המדור הספציפי לא קיים עוד סיכוי להשכנת שלום בית בין בני הזוג.

כאשר מדובר בבעל עם הכנסה ממוצעת ובדירת מגורים יחידה לבני הזוג, יש עדיפות לסמכות בית הדין לדון במזונות אם בדרך של תביעה ראשונית של האישה ואם בדרך של הצטרפות תביעתה לתביעת הגירושין של הבעל שבה נכרכו מזונות האישה. הענקת סמכות לבית הדין במצב דברים זה תבטיח לאישה מדור יחיד בדירת המגורים ותאיין את פירוקה. חשוב להבין כי לא מדובר בצו מניעה או בצו עיקול שלפיו על הבעל ייאסר לבצע דיספוזיציה בדירה  או שייאסר עליו למנוע מהאישה מגורים בה, אלא מדובר בצו שגם מקנה זכות למדור יחיד בדירה המשותפת.