פירוק שיתוף בנכס כחלק מהסכם גירושין

חתימת הסכם גירושין בין בני הזוג

לפנינו מקרה של זוג שבחר להיפרד ובהסכם הגירושין שנערך בין בני הזוג ואושר על ידי בית משפט לענייני משפחה נקבע כי הדירה המשותפת תישמר לשימוש כדירת מגורים עד שימלאו לבת המשפחה הצעירה ביותר 18 או עד שתסיים את לימודיה.

פסק דין בנוגע למשמורת

במקביל ניתן פסק דין בהתייחס למשמורת כחלק מהסכם גירושין בין בני הזוג ובו נקבי כי המשמורת תהיה אצל האב. כך נוצר למעשה מצב בלתי אפשרי שבו האב נושא בהוצאות הדירה בה ממשיכה להתגורר האם, משלם את המשכנתא עבור הדירה ובמקביל נושא בכל תשלומי מזונות עבור בנותיו.

טענות עורך דין משפחה דויד לייזר אל בית המשפט

עורך דין משפחה דויד לייזר טען בפני בית המשפט כי מצב זה הוא מצב בלתי אפשרי וכי למרות שנקבע בהסכם גירושין שהזכות למגורים בדירה תישמר עבור האם ובנותיה עד הגיעה של הבת הצעירה לגיל 18 יש לאפשר לאב לבצע פירוק שיתוף בדירה ולממש את את חלקו בנכס.

בית הדין קיבל למעשה את טענותיו של עורך דין משפחה דויד לייזר והורה על פירוק השיתוף בדירה באופו ן מיידי וכן חייב את האם בתשלומי שעירות קבועים עד לפירוק השיתוף ובנשיאה בהוצאות המשפט בסך 10,000 ש"ח .

 

עורך דין גירושין, עו"ד גירושין דויד לייזר, עורך דין משפחה דויד לייזרהסוגיה המשפטית פירוק שיתוף

בין הלקוח לבין גרושתו נחתם הסכם גירושין האומר, כי לאישה ולילדים שמורה הזכות להמשיך להתגורר בדירה וזאת עד למלאות לקטינה 18 שנים, או עד לסיום לימודיה התיכוניים, לפי המאוחר. כמו כן, בסעיף נוסף בהסכם, הוסכם, כי המלאות לקטינה 18 שנים, או בסיום לימודיה התיכוניים, או בכל מועד קודם ע"פ בחירתה הבלעדית של האישה, תוצע הדירה למכירה ותימכר כפנויה בשוק החופשי. כעבור 3 חודשים מהגירושין, עברו הבנות למשמורת האב וניתן פס"ד שהמשמורת אצל האב.

עו"ד לייזר טען, כי נוצר מצב בלתי נסבל. מחד, הלקוח ממשיך לשלם את הוצאות המשכנתא וההלוואה, ומשלם את מלוא מזונותיהם, ומאידך, האב מבקש לבצע פירוק שיתוף בדירה. האם טוענת, כי רשאית היא להמשיך לגור בדירה עד הגיע הקטינה לגיל 18.

השאלה המשפטית: האם רשאי האב לפרק את השיתוף בדירה ולמוכרה, קודם הגיע הקטינה לגיל 18, וכן, לקבל בגין 50% מזכויותיו בנכס, דמי שימוש ראויים?

פסיקת בית הדין לענייני משפחה

כב' השופטת טובה סיון ז"ל, קבעה בפס"ד: כי היא מורה על פירוק השיתוף בדירה. האישה תשלם ממועד הגשת התביעה ועד מועד פירוק השיתוף, סך של 400 דולר לחודש וכן האישה תישא בהוצאות התובע בסך של 10,000 ₪.

למעשה, בית המשפט קיבל את הטענה המשפטית של עו"ד לייזר, ובאופן גורף נקבע לפרק את השותפות ומתן דמי שכירות ראויים.

ליצירת קשר עם עורך דין משפחה דויד לייזר התקשרו  054-4657432 או צרו קשר דרך האתר