הכרזה על פשיטת רגל

עריכת צוואה

החשיבות של עריכת צוואה

ההחלטה על עריכת צוואה היא אחת ההחלטות החשובות ביותר שאדם מקבל במהלך חייו. באמצעות הצוואה אדם יכול לבחור באופן עצמאי ושקול מה ייעשה ברכושו ובנכסיו לאחר מותו וכיצד הם יתחלקו בין ילדיו ובני משפחתו. ניסוח צוואה בשפה משפטית על ידי עורך דין ואישורה על ידי נוטריון תחסוך מהיורשים עוגמת נפש, מריבות וכעסים.

ירושה על פי צוואה

על פי החוק במדינת ישראל צוואה היא הדרך החוקית שבה אדם מחליט כיצד יתחלק רכושו ומה ייעשה בנכסיו לאחר לכתו. דיני צוואות וירושות מאפשרים לכל אדם לערוך צוואה ולכלול בה הוראות מפורטות לגבי אופן חלוקת נכסי העיזבון.

עריכת צוואהעריכת צוואה היא הדרך הנהוגה והמקובלת למתן ביטוי לרצונו האחרון של המוריש ומאפשרת לאדם לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו ולמי יחולקו נכסיו לאחר מותו. צוואה היא חוזה מחייב בין המוריש לבין יורשיו כאשר מדינה היא זו שאחראית על אכיפת החוזה וכן על ההגנה עליו ועל זכויות הנפטר לאחר מותו.

אופו עריכת הצוואה

עריכת צוואה היא פעולה אשר כל אדם יכול לבצע לבדו או באמצעות עורך דין אשר עוסק בדיני צוואות וירושות. כאשר מדובר במצבים פשוטים וכאשר הסיכויים שגורם כלשהו יתנגד לקיומם הצוואה ניתן לערוך צוואה באופן עצמאי על ידי כתיבת הוראות בלשון ברורה ופשוטה.

אך במקרים בהם הצוואה מסובכת יותר או מכילה כזאת שמכילה הנחיות מורכבות או במצבים בהם יש סיכוי שאחד מהנוגעים בדבר יביע התנגדות לקיום צוואה – מומלץ לערוך צוואה בנוכחות עדים ובליווי עורך דין אשר עוסק בדיני צואות וירושות בכדי להבטיח שלצוואה יהיה תוקף, עדים שיוכלו להעיד במקרה הצורך על נסיבות עריכת הצוואה ועל רצונו של המוריש.

סוגי צוואות ומבנה הצוואה

חוק הירושה מציג ארבע צורות אפשריות לכתיבת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. בעת עריכת צוואה יש להתייחס לשלושה גורמים מרכזיים: זהות היורשים, הוראות חלוקה ותנאים והתניות. בכדי להפוך צוואה לברורה ובעלת תוקף יש להגדיר בה מי הם היורשים, מה אופן החלוקה של הרכוש ביניהם וכן אם קיימים תנאים מיוחדים כמו הורשת סכום כסף לאדם לאחר חתונתו, התניית הירושה בכל פעולה אחרת שהיורש נדרש לבצע.