חוק השמיטה

גירושין בבית דין רבני

גירושין בבית דין רבני, ברבנות – מהן העילות לגירושין?

כיום במדינת ישראל אין די בהסכמה של אחד מבני הזוג להתגרש, נדרשת הסכמתם של 2 הצדדים.
יחד עם זאת כאשר מתקיימת אחת מעילות הגירושין המוכרות בדין העברי, יוכל בית הדין הרבני לחייב את הצד שמתנגד במתן גט. כידוע את תביעת הגירושין יש להגיש בפני בית הדין הרבני, לו מוגדרת סמכות ייחודית בענייני נישואין וגירושין של בני זוג יהודים. ולכן כאשר גמרה בליבו של אחד מבני הזוג ההחלטה להתגרש ובן הזוג השני מתנגד לכך, עליו להיות בטוח כי יש בידו עילת גירושין תקפה בפני בית הדין הרבני, כאשר טענות כמו  "חוסר התאמה" או "לא מסתדרים" אינן עולות כדי עילת גירושין מספקת. עילות הגירושין  מתחלקות לשני סוגים: עילות גירושין אובייקטיביות- מצב ממנו סובל אחד מבני הזוג ועילות גירושין סובייקטיביות- מצב הנובע מהתנהגותו של בן הזוג.

עילות גירושין סובייקטיביות

הראשונה היא עילת המומים, כאשר אחד מבני הזוג סובל מפגם גופני או נפשי שאינו מאפשר קיום תקין של חיי הנישואין.
לדוגמא: הימורים, סמים, אלכוהוליסט, עקרות ( רק מעל 10 שנים) אין אונות (אימפוטנציה) וכיוצא בזה.
יש להבחין בין 2 סוגי מומים: מום שהיה קיים לפני הנישואין- אם בין הזוג ידע על קיומו של אותו "מום" תעמוד לו עילת גירושין אבל במקרה כזה הבעל יצטרך לשלם לאישה את כתובה.

גירושין בבית דין רבני

אם לא ידע על קיומו של המום ולא יכול היה לדעת (הכוונה למום נסתר כמו מחלת נפש) תעמוד לבעל עילת גירושין והאישה לא תהיה זכאית לכתובה ומום שקרה לאחר הנישואין – תקום לבעל עילת גירושין אך אין הוא חייב לשלם לאישה את כתובה.
בעניין טענת עקרות כאשר מדובר באישה שלא מצליחה להביא ילדים מעל 10 שנים-תעמוד לבעל עילת גירושין.
ברם, מספיק שלבעל יש ילד אחד מנישואים קודמים או אפילו מחוץ לנישואין לרבות ממזר כדי שביה"ד ידחה טענה זו.

עילות גירושין אובייקטיבית

כשמדובר בתיק גירושין בבית דין אזרחי וכאשר אישה נחשבת כעוברת על דת משה, כלומר אישה שגורמת לבעלה לעבור במזיד על מצוות התורה. למשל: אינה שומרת נידה, בשר חלב, כשרות. במקרה כזה תקום לבן הזוג עילת גירושין והאישה תאבד את כתובתה ומזונותיה. כאשר אחד מבני הזוג עובר על הדת היהודית, אישה המתלבשת שלא בצניעות, מתנהגת בפריצות, אינה מכבדת את בעלה: מקללת, מעליבה ומכה אותו. עובר על דת יהודית הוא מי שמקלל, מעליב מכה ומשפיל את אשתו.

אישה מורדת או גבר מורד

מורדת היא אישה שחדלה לקיים יחסי אישות עם בעלה למעלה משישה חודשים, אינה מקיימת את מלאכות הבית ,לוקח 12 חודשים להכריז על האישה כמורדת במהלכם מנסים לשכנע אותה לחזור בה ממרידתה, במידה ומסרבת תאבד את כתובה. בעל מורד ייחשב למי שאינו מפרנס ומכלכל את משפחתו.

מעשה כיעור או בגידה

מעשה כיעור הכוונה לכל אותם מקרים שאין בהם הוכחה ממשית שהאישה קיימה יחסי מין עם אחר, אבל  קיים חשד כבד שהאישה קיימה יחסים עם אחר. בגידה הכוונה לאישה שזנתה תחת בעלה וקיימה יחסי אישות עם גבר אחר.
אישה שבגדה הופכת אסורה על בעלה והוא אינו יכול לסלוח לה ולחזור לחיות עימה זאת להבדיל מאישה שביצעה מעשה כיעור.

עורך דין גירושין

כל אחת מהעילות המתוארות לעיל, הינה מורכבת ורחבה יותר, וכוללת הרבה סייגים החרגות ויוצאים מהכלל.
כמו כן, בית הדין מקפיד לדרוש פירוט, הנמקות, הוכחות וראיות כבדות משקל על מנת שישתכנע כי אכן נתקיימה העילה הנטענת.
לכן במקרים רבים אנשים פונים לטוען רבני המכיר את המערכת לייצוג מקצועי