מכירת דירה כתפוסה

מכירת דירה כתפוסה וסידור חלופי במסגרת הליך פש"ר :

הליך פשיטת הרגל מקנה לחייב הזדמנות לסגור את חובותיו ולצאת לדרך חדשה. במידה והבקשה לפשיטת רגל (פש"ר) מתקבלת וניתן צו כינוס ע"י ביהמ"ש, נכסי החייב ירוכזו אצל כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) ולאחר הכרזת החייב כפושט רגל אצל הנאמן שימונה ע"י ביהמ"ש ויממש את נכסי החייב. במקרים רבים חייבים הנכנסים להליך פשיטת רגל אינם בעלי נכנסים רבים ואף ייתכן כי נכסו היחידי שבבעלותו של החייב הינו דירת מגוריו. במקרה מסוג זה, במרבית המקרים נושיו של החייב ידרשו להיפרע מאותה דירה ויבקשו מכונס הנכסים לממשה.

מכירת דירה כתפוסה
מכירת דירה כתפוסה

ע"פ ס' 33 לחוק הגנת הדייר ע"מ שניתן יהיה למכור את דירתו של החייב כדירה תפוסה על החייב להיות דייר מוגן. דייר מוגן הוא אדם הרשום בטאבו כבעליו של הנכס (הערת אזהרה אינה מספיקה) או אחד הבעלים או החוכרים לדורות, הגר בנכס בפועל (לא למטרות שכירות או עסק) וזכותו בנכס פקעה בשל מכירת הנכס בהוצאה לפועל, משכנתא או פשיטת רגל וכו' יוכר כדייר מוגן. מדובר בהגנה חזקה מאוד עבור החייב, לפני הכל מעמד זה מבטיח לדייר המוגן ולמשפחתו קורת גג לכל החיים אול לפחות לתקופה ארוכה מאוד. יודגש כי במידה והחייב נפטר, זכותו תועבר לקרובו, בתנאי שזה התגורר עימו לפחות 6 חודשים. בשורה התחתונה, במצ"ב זה הנאמן יוכל לממש את דירתו של החייב, אך הבעלים החדשים של הדירה לא יוכל לפנות שהינו דייר מוגן ע"פ חוק. יש לציין כי החיסרון הבולט של הגנה זו היא העבודה שהדירה  תימכר בכ-שליש משווויה ע"פ הערכת שמאי.

במידה והחייב אינו עומד בס' 33 לחוק הגנת הדייר

יהא ניתן להחיל את סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל. משמע סעיף זה יחול על החייב כאשר אינו בעלים או חוכר לדורות רשום בטאבו או במקרה בו ויתר החייב במסגרת הסכם המשכנתא על הזכות המוענק ע"פ ס' 33. סעיף 86א מעניק הגנה לחייב על נכס אחד בלבד והוא דירת מדורי החייב. הסעיף אומנם קובע כי ניתן לפנות את החייב ומשפחתו מדירתו, אך רק במידה וביהמ"ש מצא כי מובטחת לחייב ולמשפחתו קורת גג בין אם באמצעות דירה חלופית (בעין) ובין אם בכסף בצורת דמי שכירות. יובהר כי חלופת המדורים יכולה ליפול ברמתה מדירת המגורים המקורית של החייב.