ידועים בציבור

סוגי צוואות וירושות

צוואות וירושות הן סקטור משפטי רחב, הכולל חוקים ומונחים רבים. המונח המשפטי צוואה, נוגע לקביעתו של אדם על הנעשה ברכושו לאחר פטירתו, קרי, הירושה. על פי חוק הירושה תשכ"ה – 1965, יש מספר דרכים בהן ניתן לכתוב צוואה כך שתחשב לחוקית וברת תוקף. עוד קובע חוק זה, כי בעת פטירתו של אדם עובר עזבונו, הרכוש שלו, ליורשיו – יורשים מכוח הצוואה או על פי דין.

מיהם היורשים על פי דין?

במקרים בהם לא נכתבה צוואה טרם מותו של אדם, רכושו יחולק על פי הדין. היורשים והסדר שלהם על פי הדין: בן/בת הזוג של המוריש, ילדיו וצאצאיהם, הורים וצאצאיהם. החוק קובע, כאמור, גם את סדר ההורשה, וכן, את אופן חלוקת הרכוש השונה.

מהי צוואה חוקית וברת תוקף?

צוואות וירושות, כאמור, מעוגנות ומוגדרות בחוק על פי פרמטרים ברורים. בכדי שצוואה תכובד, עליה להיכתב כולה על ידי המצווה, המוריש, להיחתם על ידו ולשאת את תאריך כתיבתה. צוואות וירושות יכולות להיכתב רק על ידי אדם מעל גיל 18, מרצונו החופשי ובעודו צלול ובעל שיקול דעת. צוואות וירושות הנכתבות על ידי קטינים/ פסולי דין, או שנכתבו בעקבות איומים, או שהמצווה נאנס לכתובן, או שלא היה צלול בעת כתיבתן – הן צוואות פסולות ואינן ברות תוקף על פי הדין.

סוגי צוואות וירושות עורך דין דויד לייזר

סוגי צוואות וירושות:

1. צוואה בעל פה (שכיב מרע): מסמך הנכתב על ידי שני עדים, אשר כתבו את הצוואה שציווה אדם בפניהם, אשר עמד בפני מוות. על שני העדים להעביר את שכתבו אל הרשם לענייני ירושה, מהר ככל האפשר מרגע אמירת הדברים.

2. צוואה בפני עדים: הסוג הנפוץ ביותר. מסמך נושא תאריך, החתום ע"י המוריש ושני עדים נוספים. בד"כ נחתם במשרד עורכי דין, ולכן, מנוסח היטב מבחינה משפטית ובעל סיכוי גבוהה שיכובד.

3. צוואה בכתב יד: מסמך שנכתב ונחתם על ידי המוריש בחייו. צוואה כזו שאינה נבדקה על ידי משפטן או עו"ד, קיים סיכוי רב שיפלו בה פגמים שעלולים להביא לפסילתה. על כן, היא מומלצת לאנשים המכירים את החוק ויכולים לנסח צוואה תקפה מבחינה צורנית.

4. צוואה הדדית: צוואה הכתובה וחתומה על ידי שני בני זוג, ושייכת לשניהם. בכדי לבצע שינויים בצוואה שכזו, יש צורך באישור של שני בני הזוג.

5. צוואה בפני רשות: אמירת הצוואה בפני נוטריון, שופט או רשם, המאשר כי הצוואה נערכה בפניו. לא נפוץ.