דויד לייזר עורך דין, בקשה למתן הפטר

הסכמי ממון וחלוקת רכוש

משרד עו"ד דויד לייזר ושות', שהינו גם משרד גישור בין בני הזוג, הינו בקיא בעריכת וניסוח הסכמי ממון וחלקות רכוש בין בני זוג.

הסכם ממון הינו הסכם שנעשה טרם נישואים של בני הזוג, והינו מסדיר את רכושם וממונם של בני הזוג, על פי רצונם ומאוום, הממש אומדן דעתם של הצדדים, זאת ללא התערבותו של החוק בעניין איזון משאבים. מטרתו של הסכם הממון הינה הבטחת מסלול הגירושין וצפיית פני העתיד שבין בני הזוג ורצוי שיערך וינוסח ע"י עורך דין – באופן בריר ונהיר, שאינו מותיר מקום לספקות אודות הסכם הממון.

יחסי ממון וחלוקת רכוש

מטרתו של יחסי ממון

מטרתו של הסכם הממון הינה מימוש אומדן דעתם של בני הזוג, והקטנת הסכסוך במשפטי והקשיים שעלולים להיווצר בהעדרו. הסכמי ממון לרוב חוסך התדיינויות משפטיות ומלחמות בין בני הזוג באשר לרכושם המשותף.

תהליך אישור הסכם הממון 

לאחר עשיית הסכם הממון בכתב וחתימת בני הזוג עליו, על הצדדים ו/או על עורך דינם הבקיא בתחום לקבל מתן תוקף של פסק דין להסכם, בדיון הנערך באישור הסכם הממון (בביהמ"ש לענייני משפחה/בבית דין רבני) מוודא בית המשפט כי ההסכם אכן נעשה מרצונם החופשי של בני הזוג וכי הם הבינו משמעותו של הסכם הממון, לאחר וידוא זה בית המשפט לרוב אינו מתערב אלא אם כן מדובר במקרה חריג ביותר בו ישנו בהסכם דרקוני – שהינו הסכם ממון הנוטה באופן חד וברור לטובת אחד מן הצדדים בלבד, ואז בית המשפט ישים דגש כי הצד המקופח אכן מעוניין בהסכם ממון זה, וכי אז יינתן תוקף של פסק דין להסכם, ללא כל התערבות נוספת מטעם בית המשפט.