חייב בעל חוב של 15 מיליון ₪, ואשר אינו ממצה את פוטנציאל השתכרותו, הופטר בתשלום של 98,000 ₪

מדובר בחייב אשר צו הכינוס בעניינו ניתן לפני 17!!! שנה (בשנת 2000) ע"י כבוד השופטת ורדה אלשייך, וזאת לאחר בקשת נושה.

החייב הופטר מהתשלום העיתי החודשי ונדרש בהגשת דוחות דו-חודשיים בלבד.

סך כל חובותיו עומדים על כ-15,000,000 ₪.

בשנת 2015, השופטת עבודי, בביהמ"ש המחוזי בת"א, קבעה כי לכאורה לא חויב החייב בתשלום החודשי ולכן אין לראות בכל כמחדלו של החייב וקבעה לו צו תשלומים חודשי בגובה של 1,000 ₪.

החייב הגיע לטיפול במשרדנו.

במשך שנים כה רבות ביקשנו להפטיר את החייב מחובותיו אולם הנאמן התנגד לכך, וזאת לאור מחדלים הרבים בהליך.

לאחר תיאום עמדות עם הנאמן והכונס הרשמי, ולאחר מאמצים רבים, הגיש הנאמן דו"ח מסכם.

בחודש אפריל 2017 התקיים דיון בעניינו של החייב וכבוד השופט עודד מאור קבע בדיון כי החייב, במשך ששת החודשים הבאים, יירפא את מחדליו ע"י:

א. תשלום צו התשלומים החודשי, אשר הועלה ל-2,000 ש"ח

ב. הגשת דוח הכנסות-הוצאות מידי חודש, המגובה באסמכתאות מלאות.

החייב עמד בהחלטת ביהמ"ש, וכן הגיש הצעה כספית משופרת לצורך מתן ההפטר, אשר עמדה על 88,000 ₪, בנוסף לכספים אשר הכילה קופת הכנ"ר.

הח"מ סיכם עמדות עם הנאמן ועם הפרקליט בכנ"ר וביום 17/09/2017 התקיים דיון נוסף בעניינו של החייב.

בדיון, ביקש הנאמן הגדלה נוספת להצעת ההסדר לצורך הפטר אותה הגיש החייב, ובתיאום עם משפחתו של החייב הוגדלה ההצעה לסך של 98,000 ₪.

הנאמן נתן את הסכמתו וסבר כי הגיע המועד, לאור מצבו הרפואי הקשה של החייב, ומצבו הכלכלי, יש ליתן לחייב הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו.

וכן הופטר החייב מכלל חובותיו בתשלום של 98,000 ₪.