עורך דין פשיטת רגל קבלת הפטר בהוצאה לפועל

החזרת הליך פשיטת רגל לחייבים

החזרת הליך פשיטת רגל לחייבים שלא הגישו דוחו"ת ולחייבים שלא שילמו תשלומים שוטפים

 

בהליך פשיטת רגל החייב נדרש לשלם תשלום חודשי בסכום שנקבע על ידי בית המשפט לאור עו"ד דויד לייזר, עו"ד גירושין, עו"ד פשיטת רגל, עו"ד מקרקעין, עו"ד הוצאה לפועלמצבו הכלכלי, הכנסתו ומצבו המשפחתי וכן להגיש דוחות שוטפים. במידה והחייב אינו עומד בתשלומים ואינו מגיש דוחות שוטפים למנהל המיוחד הליך פשיטת הרגל ( או הליך הפש"ר ) מופסקת באופן אוטומטי.

במצב כזה הודעה נשלחת אל לשכות ההוצאה לפועל וכל ההליכים המוקפאים מחודשים בבת אחת. זהו מצב מסובך אך אינו בלתי הפיך.

 

החזרת הליך פשיטת רגל לחייבים שלא הגישו דוחו"ת עתיים

 

במקרה זה פנתה החייבת אל עורך דין לייזר לאחר שחדלה מהגשת הדוחות בשל הידרדרות במצבה הכלכלי והנפשי. עורך דין לייזר בחן את נסיבות חייה שהשתנו, השינויים שהובילו את ההידרדרות הכלכלית והדוחות החסרים אשר מילאה באופן שוטף אך לא הגישה בפועל.

עורך דין לייזר שטח בפני בית המשפט את סיפורה של החייבת תוך הצגת הוכחות ואסמכתאות למצבה. לאחר דיון ומגעים עם המנהל המיוחד הוחלט כי החייבת תגיש את כל הדוחות החסרים והוא ישקול מחדש את ביטול תהליך פשיטת רגל.

בהמשך לכך קיבל בית המשפט את הסכם זה ואף התיר לעו"ד דויד לייזר להגיש בקשה להפחתת התשלום החודשי עבור החייבת.

 

 קראו עוד על עורך דין פשיטת רגל

החזרת הליך פשיטת רגל לחייבים שלא שילמו תשלומים שוטפים

 

במקרה נוסף, בני זוג מעוטי יכולת, הורים לארבעה ילדים חדו מלשלם תשלומים עיתיים ( תשלומים קבועים המשולמים באופן שוטף ). למרות ניסיונות הזוג לעמוד בתשלום החודשי שנקבע להם נתקלו החייבים בקשיים רבים, וכתוצאה מכך נוצרו פיגורים בתשלומים החודשיים. בני הזוג מצאו עצמם עם מפגרים בתשלומים החודשיים ובהגשת הדוחות והליך פשיטת הרגל שלהם בוטל.

 

צווי כינוס הנכסים של הזוג בוטלו ולשכות ההוצאה לפועל שבו לגבות את החובות ולחדש את ההליכים נגד בני הזוג.

 

עו"ד לייזר, לא הרפה, ובא בדברים עם המנהל המיוחד על מנת להגיע למתווה מוסכם לגבי המשך ההתנהלות בתיק, הגיש בקשה לעיון חוזר וטען בה שהמשבר אשר פקד את החייבים הביא לכך שלא עמדו בתשלומים והוכיח כי החייבים אכן התאמצו לתקן את התנהלותם באמצעות הגשת דוחות והשלמת חלקים ניכרים מחוב הפיגורים.

 

לבסוף, ניתנה הסכמת המנהל המיוחד להפוך את ההחלטה בניין ביטול צווי הכינוסוההליכים יחזרו על כנם. בית המשפט קבע בהחלטתו, כי ביטול הליך פשיטת הרגל יבוטל בהסכמת הצדדים וצו הכינוס ישוב על כנו כולל שינויים.