עורך דין מקרקעין דויד לייזר

דיני צוואות

שירותים בתחום דיני צוואות

משרדינו מטפל  בתחום דיני צוואות בנושאי עשיית צוואה, ניסוחה וכן- בקיא בקבלת צו קיום צוואה לאחר מות המצווה, משרדינו ליקט דגשים חשובים ביותר לעניין צוואה שיסייעו במידת הצורך, והינם כדלקמן:


1. צוואה בעדים – צוואה הנפוצה היום, ומשמעותה כי המצווה ושני העדים יחתמו על צוואה זו. רצוי כי העדים יהיו אוביקטיביים ככל האפשר. רצוי כי ה צוואה בעדים תנוסח ע"י עו"ד הבקיא בעניין, עו"הד ישמש כאחד מן העדים וכך – המידה ותהייה התנגדויות לצוואה מופיע העורך דין כעד מהימן ואובייקטיבי ל צוואה ומעיד כי זהו אכן היה רצון המצווה, וכי המצווה ערך צוואה זו מרצונו לאחר שהבין משמעותה, חשוב כי עורך הדין המנסח את ה צוואה יהיה בקיא ככל האפשר בתחום צוואת, על מנת לממש את רצון המצווה ולמצוא פתרונות להגשמתו בצורה הטובה ביותר ה צוואה.

דיני צוואות דגשים ומושגים שכל אחד חייב לדעת 
 
2. צוואה בכתב יד – תיעשה כולה בידי המצווה ותאריך תאריך עשייתה, תיכתב בכת ידו ותיחתם על ידו, צוואה זו יכולה לגרום לקושי עתידי לאחר מות המצווה, שכן המתנגדים ל צוואה יוכלו לטעון לפגם צורני בה ו/להוסיף בה כראות עיניהם כשהם מחכים את כתב ידו, וכנגדם לא יהיו עדים להפריך טענות המתנגדים.
 
3. צוואה בפני רשות – המצווה אומר רצונו בפני רשות כגון ביהמ"ש/בית דין רבני, רשם לענייני ירושה, ומגיש צוואתן בכתב ידו וחתימתו.
 
4. צוואה בעל פה – צוואת שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו נמצא קרוב למותו, רשאי לצוות בפני שני עדים השומעים לשונו, היום ונסיבות עשיית ה צוואה ירשמו בצוואה ויופקדו אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל פה בטלה תוך 30 יום לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

 דגשים ומושגים חשובים בדיני צוואות

  • צוואה אחרונה וקובעת – במידה והשאיר אדם אחריו צוואה, יש באפשרותו לשנות צוואתו מס' פעמים ככל שיחפוץ, כל זמן שהוא בחיים וה צוואה האחרונה היא שתיקבע את חלוקת רכושו.
  • צוואה משותפת – צוואה אותה עורכים במשותף שני בניי הזוג, ולרוב הינה קובעת כי במות אחד מהם, יותר הרכוש לבן זוג השני, שינוי צוואה משותפת בעוד שני בני הזוג בחיים יעשה על ידי שניהם ובחתימת שניהם בלבד.
  • הפקדת צוואה – ניתן להפקיד צוואה אצל רשם הירושות, ובאם עשתה ה צוואה אצל עורך דין, ישאיר עורך הדין שלושה עותקים אצלו ובמות המצווה רצוי כי עו"ד שאף היה עד לצוואה ימשיך בבקשת צו קיום ה צוואה .
  • צו קיום צוואה – לאחר מות המצווה, תוגש לרשם הירושות בקשה לקיום צוואה, לאחר הגשת הבקשה, יפורסם עניין בקשת קיום ה צוואה בעיתון יומי, ומיום הפרסום יוקצו 14 יום להגשת התנגדויות למתנגדי ה צוואה ככל שיש כאלו, המידה ויש התנגדויות תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה להכרעה, ובמידה ואין התנגדויות ל צוואה, תועבר הבקשה לב"כ היועץ המשפטי לממשלה שיחליט האם לאשרה. לעיתים תאושר ה צוואה מייד ואז יגיע צו קיום הצוואה בדואר למבקש או לעורך דינו ולעיתים ידרשו פרטים נוספים, כל מקרה לגופו ומשכך- רצוי כי הבקשה תטופל ע"י עורך דין מנוסה ובקיא בעניין.