איך מחשבים דמי מזונות

איך מחשבים דמי מזונות?

מהם דמי מזונות ?

דמי מזונות הם תשלום שמשולם על ידי זוג הורים גרושים לשם מימון צרכי הילדים המשותפים. גובה דמי מזונות אינו נקבע על פי נתונים "יבשים" בחוק אלא הדבר משתנה ונקבע בכל מקרה לגופו, תלוי בהכנסות של שני ההורים, בכושר השתכרותם ובפרמטרים נוספים. גובה דמי מזונות נקבע על פי שני סוגים של צרכים: הסוג הראשון, צרכים הכרחיים- הכוללים ביגוד (הלבשה והנעלה), מזון, צרכי חינוך, צרכים רפואיים, מקום מגורים ועלויות אחזקתו. הסוג השני הוא צרכים מ-"דין צדקה" , דהיינו צרכים שמעבר לצרכים ההכרחיים כמו: בילויים, חופשים, חופשות לחו"ל, חוגים, שיעורים פרטיים, צעצועים ועוד.

כיצד מחשבים את  גובה דמי המזונות?

על פי החוק בישראל, גובה דמי מזונות נקבע על פי שלוש קבוצות גיל :

 1. עד גיל 6- עד גיל 6 החיוב בתשלום דמי מזונות מוטל על האב באופן אבסולוטי. החיוב אינו תלוי בכושר השתכרותו של האב וביכולותיו הכלכליות אלא בצרכי הילד בלבד.
 2. מגיל 6 עד גיל 15– בטווח הגילאים הללו מתחלקים דמי המזונות לצרכים הכרחיים ולצרכים מדין צדקה, כשהתשלום עבור צרכים הכרחיים מוטל על האב בלבד ואילו התשלום מדין צדקה מוטל על האב ועל האם באופן שווה. בחלק של דין צדקה ישנה התחשבות בהכנסות של כל אחד מהצדדים ובכושר ההשתכרות שלהם מבחינה אובייקטיבית.
 3. מגיל 15- גיל 18- בטווח הגילאים הללו נחשב הקטין כמסוגל לפרנס את עצמו כאשר מודבר על צרכים הכרחיים משום שיכול לצאת לעבוד ולכן משולמים דמי המזונות על ידי שני הצדדים באופן שווה בהתאם ליכולת הכלכלית של כל אחד מההורים או באופן שווה.

 איך מחשבים דמי מזונות

מאחר וכל מקרה שונה מאוד ממקרה אחר לא ניתן לחשב את גובה דמי המזונות על פי נוסחה שרירותית שנוגעת לכל המקרים כאחד, אך ניתן להעריך באופן מושכל את גובה החיוב של כל אחד מן הצדדים על פי קריטריונים שונים הנוגעים בדבר.

פרמטרים עיקריים שנלקחים בחשבון

 1. צרכים הכרחיים של הילדים שהינם למעשה הצרכים הבסיסיים של הילדים בהם נושא האב לבדו באופן מוחלט. ההיגיון שבחוק זה הוא שתפקידו של האב הוא לפרנס את ילדיו וכך היה נהוג בכל העולם כולו במשך שנים ולכן עליו להעניק לילדיו לכל הפחות את צרכיהם הבסיסיים למרות שהנישואין התפרקו.
 2. צרכי הילדים שמעבר לצרכים הבסיסיים ומכונים בחוק צרכים מ"דין צדקה". בצרכים הללו יישאו בדרך כלל שני ההורים שווה בשווה מכיוון שמדובר במותרות ואין צד שחייב לשלם על כך באופן אבסולוטי.
 3. רמת ההכנסות של האב מכל מקורות ההכנסה שלו כולל קצבאות, מלגות, משכורות, רווחים, נכסים ועוד.
 4. כושר ההשתכרות של האב- כלומר, יכולתו הפיזית והנפשית לעבוד.
 5. גיל הילדים- הגיל משפיע על גובה הצרכים הבסיסיים, לדוגמא, ילד עד גיל שלוש יש לשלם על מסגרת עבורו מחיר מלא לעומת ילד שלומד במסגרת חוק חינוך חובה ועוד הבדלים שמשפיעים על הסכום לכאן ולכאן.
 6. רמת ההכנסות של האם בפועל.
 7. המצב הבריאותי והרגשי של הילדים, נתון זה חשוב עבו קביעת גובה הסכום לתשלום מכיוון שאם לילדים קשיים כאלו ואחרים הדורשים טיפול, הסכום לתשלום עולה.
 8. כל נתון אחר שרלוונטי למקרה מסוים נלקח בחשבון בטרם נקבע סכום דמי מזונות.