ארכיון תגיות: מקרקעין

היטל השבחה

היטל השבחה – מה זה ולמה משמש?

היטל השבחה הוא מס חובה הנדרש מבעלי מקרקעין או מחוכרים לדורות על ידי הוועדה המקומית. ההיטל הוא עבור עליית שווי המקרקעין בעקבות אישורים של תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת, מתן הקלות או התרת שימוש חורג בנכס. ההנחה היא שבעת מכירת הנכס ירוויח בעל הנכס סכום נוסף בשל עליית הערך שנובעת מהשינוי, ועליו להחזיר את עלויות הפיתוח היחסיות למדינה.

להמשיך לקרוא היטל השבחה