צוואות וירושות

תביעת דמי מזונות

תביעת דמי מזונות זהו תחום מתוך קטגוריית "דיני משפחה", ואשר נוגע לתשלום כסף חודשי של ההורה עבור הוצאותיו של הילד, לאחר שהזוג נפרד או התגרש או במקרה בו הזוג כלל לא חי ביחד מלכתחילה. ממה מורכב? 

תביעת דמי מזונות : מזונות בסיסיים

תביעת דמי מזונות
תביעת דמי מזונות

ישנם מזונות הנחשבים הכרחיים, בסיסיים וקבועים. הם כוללים מזון, ביגוד, הנעלה, מקום מגורים (מדור), חינוך, טיפול בילדים בגיל הרך, צרכים בריאותיים חשובים, גני ילדים רגילים, תספורת וכדומה. צרכים אלו נחשבים חיוניים ואין לוותר עליהם בהליך תביעת דמי מזונות של קטינים. בעוד שהאב הוא אדם בוגר המסוגל לפי ראות חוק לדאוג לעצמו ולכלכל עצמו, הילד הוא קטין ולא עצמאי, תלוי בהוריו. מתוך נקודת השקפה זו, את דמי המזונות הללו הגבר מחויב לשלם ללא קשר למצבו הפיננסי הפרטי. רווחת הילד גוברת במקרה זה על רווחת אביו. 

פסק דין מנחה בעניין פושט רגל שקיבל פטור חוב מזונות על סך 240 אלף

מדור

מהו מדור? המדור הוא סעיף בכל תביעת דמי מזונות אשר עוסק במקום המגורים של הילד. סעיף זה הוא חשוב ומהווה חלק מרכזי בחישוב דמי המזונות הבסיסיים. הוא מתייחס לעלות חלקם של הילדים בדירת האם והוא רלוונטי כל עוד האם שוכרת דירה, או לחלופין ,כל עוד היא משלמת משכנתה על הדירה (במידה והדירה בבעלותה). אם הדירה שייכת לשני ההורים, אזי תשלום המשכנתא או חלק ממנו (בהתחשב בנסיבות) ייחשב כתשלום המדור. בית המשפט יקבע במצב כזה שהאב לא יצטרך להוסיף תשלום על מדור בדמי המזונות. ובכל אופן, יש לבחון כל מקרה לגופו ולעומקו. החוק המתואר בטקסט זה מתייחס אל תביעת דמי מזונות באופן כוללני. תביעת דמי מזונות בוחנת אספקטים רבים נוספים ויתכן שבית המשפט יקבע קביעה שונה. המדור מחושב ברמה העקרונית באופן הבא: במידה ויש ילד אחד, תשלום המדור יהא בגובה 30% מעלות שכ"ד. במידה ויש שני ילדים, תשלום המדור יהא בגובה 40% מעלות שכ"ד, ואילו במידה ויש 3 ילדים (או יותר), תשלום המדור יהא בגובה של 50% מעלות שכ"ד. אם מדובר בתשלום משכנתא ולא בשכר דירה, יהא עדיין עיקרון זה תקף. חשוב לציין שלעתים יש מצב בו הילד לן לעתים אצל האב, והאב משלם שכירות גבוהה יותר על הדירה בה מתגורר מאחר והיא מכילה חדר נוסף בשביל הילד. יש לציין שבמצב כזה אין כל הקלה בתשלום המדור של האב. הוא עדיין מחויב לשלם מדור עבור הילד בבית האם.

חינוך

תביעת  דמי מזונות כוללת בתוכה כאמור תשלום עבור חינוכו של הילד. כאשר מדובר במעון/ גן ילדים/ צהרון, העלות היא גבוהה יחסית. יחד עם זאת, יש לשים לב שמשנת 2012 נקבע כי חיוב בגין מעון אינו נתפס תמיד כחיוב אבסולוטי ויש להתאימו ליכולותיהם הכלכליות של ההורים. האב מחויב להשתתף בהם מ"דין צדקה"- כלומר- רק אם הכנסתו מאפשרת זאת לאחר סיפוק צרכיו שלו ולאחר תשלום המזונות ההכרחי של הילד.

חוגים, נסיעות וקניות

יש לחשוב מראש על כך שגם אם הילד לא הולך לחוגים כעת, ייתכן וילך בעתיד. לכן, חישוב החוגים הוא חלק מהשקלול תביעת דמי מזונות חשוב שההורים יסכימו מראש על מספר החוגים אליהם יאפשרו לילדם ללכת. ניתן גם להסכים על סכום מקסימלי שהם מקציבים עבור תשלום לחוגים בחודש. גם כאן, אם הורה אחד משלם את מלוא הסכום, יחזיר לו את מחצית הסכום ההורה השני על פי קבלות. תשלום נסיעותיו של הילד נמצא אחריותו של האב בדרך כלל. נסיעות לבית הספר ולגן למשל. חשוב להחליט מראש בהסכם מי אחראי להסיע את הילד ובאיזה אופן מתחלקות עלויות הנסיעה.

הוצאות על קניות לילד כמו ציוד לבית הספר, בגדים וכדומה, נכללות בדמי המזונות הקבועים כפי שצוין קודם. תשלום זה מגיע ישירות אל האם, ללא כל קשר לדברים שהאב קונה בעצמו לילד. יתכן והאב רוצה לקנות בעצמו את המתנות הללו לילד ובמקרה כזה האב בעצם משלם פעמיים (גם לסעיף זה בדמי המזונות וגם בפועל כשקונה בעצמו לילד). ניתן להימנע מאי הבנות ותשלום כפול של האב על ידי הסכמה מוקדמת של שני הצדדים, למשל שהאם תחזיר לאב את סכום הקניות הנוספות, או כל הסדר אחר שיוסכם על הצדדים ועל בית המשפט.

תביעת דמי מזונות : הוצאות משתנות

קודם עסקנו בסעיפים של תביעת דמי מזונות המהווים חלק מן דמי המזונות הבסיסיים והקבועים. במקביל ישנן הוצאות נוספות הנקראות "הוצאות משתנות". עניין זה מתייחס להוצאות לא קבועות במהותן, כגון קניית משקפי קריאה, תשלום עבור מורה פרטי וכדומה. הוצאות אלו אינן נכנסות לקטגוריות הקודמות, מאחר והן חד פעמיות. תביעת דמי מזונות תקבע אמנם שהוצאות אלו מתחלקות שווה בשווה בין האב והאם, אך החוק מניח גבולות בנושא ודורש שתהיה הסכמה ברורה וידיעתם של שני ההורים לגבי ההוצאה. חשוב לשים לב שההוצאה מתואמת מראש וידועה לשני הצדדים על מנת למנוע בעיות לאחר מכן. הוצאות משתנות שלא מתואמות כהלכה עלולות ליצור בעיה עתידית. סכמו נושא זה כהלכה בהליך תביעת דמי מזונות. באם הסכום שולם על ידי אחד ההורים, ההורה השני יחזיר לו את מחצית הסכום (בהצגת חשבונית/קבלה על גובה ההוצאה).

חישוב דמי המזונות

בית המשפט משתמש כיום בנוסחה בלתי רשמית שעוזרת לו (לשופטי בית המשפט) לקבוע ולחשב את דמי המזונות: 1200 ₪ -1300 ₪ עבור דמי מזונות בסיסיים + תשלום מדור (שמחושב בשיטת האחוזים שתוארה בסעיף המדור למעלה) + מחצית מסכום ההוצאות החריגות (המשתנות). סכום מזונות זה יהא תקף עד אשר הילד יגיע לגיל שמונה עשרה. חשוב להוסיף, שניתן כיום להגיע להסכמות בין ההורים על גובה דמי המזונות. הסכמות אלו ייבחנו על ידי בית המשפט כדי לוודא שטובת הילד קודמת לכל. בית המשפט רשאי אף לדרוש הבהרות. במידה ומגיע למסקנה שהכול תקין, יאשר את הסכום המוסכם. בתקופה בה הילד משרת בצבא (עד גיל עשרים ואחת), וגם אם לבסוף לא שירת אך הוסכם על כך קודם, נהוג שסכום המזונות הופך לשליש מסכום המזונות החודשי ששילם האב עד כה.

עו"ד דויד לייזר מומחה בתחום תביעת דמי מזונות