מתן הסדרי ראייה לאב לאחר שאישה מנעה ממנו לראות את הקטינה מיום שנולדה

מדובר בבני זוג חרדים, אשר נשואים משנת 2016.

 לאחר 8 חודשי הריון, החליטה האישה לעזוב את הבית ולחזור לבית הוריה.

האב הינו אברך, והאישה נטלה על עצמה לפרנס את המשפחה (עובדת כחשבת שכר ומשתכרת סך של 7,000 ₪ ואילו האב מקבל מהכולל כ-500 ₪ לחודש)

האם החליטה בצעד חד צדדי, ועשתה דין לעצמה לא להראות לאב את הקטינה עד היום, ומאידך ביקשה לחייב את הבעל במזונות הקטינה וכן בהוצאות אחזקת הבית.

בדיון שהתקיים בביה"ד, עמד עו"ד לייזר על כך שהאישה מתנהגת בחוסר תום לב ועושה שימוש לרעה בהליכי משפט, בזאת שאינה מאפשרת לאב הסדרי ראייה עם הקטינה, כך שטובת הקטינה אינה עומדת לנגד עייניה של האישה.

ביה"ד השתכנע כי אכן ראוי וצודק כי עד למתן תסקיר עו"ס, תהא המשמורת הזמנית אצל האם וכן האב יראה את הקטינה החל מהשבוע, פעם בשבוע בין השעות 18:30-17:00 ואילו האם לא תמנע מפגשים אלו מהאב.