מהו חשבון מוגבל?

 

מאת: עו"ד דוד לייזר

חשבונו של אדם וכן אדם ייחשבו "מוגבלים" בבנק, אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים או יותר של אותו אדם. עם זאת, ההגבלה תתרחש רק במידה וחלפו לפחות 15 ימים בין סירוב לסירוב .

החוק שעוסק בעניין חשבון מוגבל הוא חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981. חוק זה מפרט מה קורה כאשר שיקים של אדם מסורבים, מהן ההגבלות שחלות עליו ומה הם הסייגים לכך.

המשמעות של ההגבלה

החוק קובע כי לקוח מוגבל לא יפתח חשבון בנק. סנקציה זו נועדה למנוע הישנות של מקרי סירוב שיקים. במקביל, החוק קובע כי לבנק אסור לפתוח ללקוח מוגבל חשבון.

בנוסף, קובע החוק כי אדם לא ימשוך שיק על חשבון מוגבל. במקביל גם על הבנק נאסר לפרוע שיק שנמשך על חשבון מוגבל ולהנפיק פנקסי שיקים למשיכה על החשבון המוגבל.

משמעות הפטר לאלתר היא כי כל חובותיו של החייב נמחקים כאילו לא היו, למעט חובות של מזונות וחובות מסוימים המנויים בחוק. מרגע שנמחקים חובותיו של החייב, החייב יכול לצאת לדרך חדשה ולהצטרף למעגל העבודה והיצרנות.

תקופת ההגבלה

ככלל, כל הגבלה תקפה למשך שנה אחת. לאחר שנה זו ההגבלה פוקעת מאליה. עם זאת, ישנם מקרים בהם אדם יוגדר כ"לקוח מוגבל חמור". במקרה כזה תקופת ההגבלה תקפה לשנתיים.

ומיהו "לקוח מוגבל חמור"? זהו לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל, או אדם שהיה בעבר לקוח מוגבל והחשבון שלו הוגבל בשנית בתוך שלש שנים מסיום תקופת ההגבלה הראשונה.

דרכים לסיום ההגבלה

כדי לסיים את ההגבלה, עומדות בפני האדם המוגבל שלש דרכים. דרך אחת היא להמתין לסיום תקופת ההגבלה [שנה במקרה רגיל, ושנתיים במקרה של לקוח מוגבל חמור]. דרך נוספת היא לפנות לבנק ישראל, שהטיל את ההגבלה, ולפרט את הנימוקים לביטול ההגבלה. דרך שלישית היא להגיש ערעור לבית המשפט, ובו לבקש מבית המשפט להורות על ביטול ההגבלה.