הפטר חייב ל.ש., אשר גובה חובותיו עמדו ע"ס 1,100,000 ₪, בתשלום של 18,028.77 ₪ בלבד.

החייב, בן 48, אשר נסיבות אישיות ובריאותיות, ופיטוריו מעבודתו, בה היה מועסק במשך 13 שנים, גרמו לכך שהחייב לא הצליח להתמודד עם בעיות בפרנסה, ובסופו של דבר לפנות להליכי פש"ר.

 

החייב שוהה בהליך החל מחודש יולי 2012. סך כל חובותיו, בעת הגשת הבקשה לפשיטת רגל, עמדו ע"ס 1,100,000 ₪. עם מתן צו הכינוס בעניינו, הושת על החייב תשלום חודשי בסך של 500 ₪ בחודש. החייב לא טרח לשתף פעולה בהליך, עד אשר ביום 31/10/2013 בוטלו הליכי פשיטת הרגל, אולם ביום 20/10/14, ההליך שב על כנו.

 

עד לחודש אפריל 2015 היה החייב מיוצג ע"י עו"ד אחר, ובחודש אפריל 2015 קיבל משרדנו את ייצוג הלקוח, כאשר מטרתנו הייתה להביא לידי הפטר החייב מכלל חובותיו.

 

במהלך שהותו של החייב בהליכי פשיטת הרגל, גילה הנאמן כי ביום 26/10/2006 "הסתלק" החייב מירושת אביו בכך שהעניק את חלקו בירושה לאימו, ללא כל תמורה, בשל כך עמד הנאמן על הוספת 18,000 ש"ח נוספים לקופת הכינוס. משרדנו טען כי בעת ההענקה לא היה החייב חדל פירעון ולא הייתה מניעה שהחייב יסתלק מחלקו בעיזבון לטובת אימו הדרה בדירה, לא מדובר בהענקה פסולה ואין מדובר בחוסר תום לב מצד החייב.

 

בדיון שנערך בביהמ"ש המחוזי בתל אביב בפני כב' השו' עודד מאור ביום 26/09/2017 הצליח משרדנו להביא לכדי הפטר מותנה לחייב, וזאת בכפוף להשלמת סך של 15,000 ₪ לקופת הכינוס, וזאת מלבד לכספים המצויים בקופת הכינוס והפטרת החייב מהחזר זכויותיו מעיזבון אביו ע"ס כ-18,000 ₪.

 

בכך הצליח משרדנו להביא לכדי הפטר חייב, אשר גובה חובותיו עמדו ע"ס 1,100,000 ₪, בתשלום של 18,028.77 ₪ בלבד.

הצלחות בתיקים