הפטר חייב, אשר גובה חובותיו עמדו ע"ס 806,120 ₪, בתשלום של 20,000 ₪ בלבד.

החייב י.ש., בן 65, גרוש ואב ל-4 בנות בגירות, הסובל מבעיות רפואיות רבות בליבו ובגבו, עבר ניתוחים בעבר וצפוי לעבור ניתוח נוסף, המוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כנכה בשיעור של 73% וכן אובדן כושר עבודה בשיעור של 65%, המתקיים מקצבת נכות זעומה בסך 2,160 ₪.

החייב שוהה בהליך החל מחודש נובמבר 2013. סך כל חובותיו, בעת הגשת הבקשה לפשיטת רגל, עמדו ע"ס 806,120 ₪. עם מתן צו הכינוס בעניינו, הושת על החייב תשלום חודשי בסך של 200 ₪ בחודש.

החייב נקלע לקשיים כלכליים, בעיקר בשל שיקים אותם חילק לחברו, על מנת לסייע לו בפתיחת העסק.

עד לחודש אפריל 2017 היה החייב מיוצג ע"י עו"ד אחר, ובחודש אפריל 2017 קיבל משרדנו את ייצוג הלקוח, וזאת על מנת להביאו לכדי סיום ההליך וקבלת הפטר.

בדיון שנערך בביהמ"ש המחוזי בת"א בפני כב' השו' עודד מאור ביום 07/11/2017 הצליח משרדנו להביא לכדי הפטר מותנה לחייב, וזאת בכפוף להשלמת הסך הצבור בקופת הכינוס לסך של 20,000 ₪.

בכך הצליח משרדנו להביא לכדי הפטר חייב, אשר גובה חובותיו עמדו ע"ס 806,120 ₪, בתשלום של 20,000 ₪ בלבד.