הפטר חייב, אשר גובה חובותיו עמדו ע"ס 2,675,058 ₪, בתשלום של 100,000 ₪ בלבד.

החייב ד.ר., בן 51, גרוש ואב ל-2 ילדים בגירים, הסובל מבעיות רפואיות ונפשיות, אשר סייעו לטפיחת החובות, המשתכר סך של 5,711 ₪ בחודש.

החייב שוהה בהליך החל מחודש יולי 2015. סך כל חובותיו, בעת הגשת הבקשה לפשיטת רגל, עמדו ע"ס 2,375,058 ₪. עם מתן צו הכינוס בעניינו, הושת על החייב תשלום חודשי בסך של 400 ₪ בחודש. מתוך כלל החוב, אישר הנאמן, אשר מונה לחייב, סך של 1,847,427 ₪ מגובה החוב, כאשר 1,983 ₪ מהם בדין קדימה.

החייב נקלע לקשיים כלכליים, בעיקר בשל כך ששותפות שניהל קרסה והכניסה אותו לחובות רבים, ולימים נפתחו כנגדו בשל אותם החובות תיקי הוצל"פ.

בחודש יולי 2016 הוגשה בקשה לביטול הליכי פשיטת הרגל של החייב, וביום 11/07/2016 בוטלו ההליכים, משום שהחייב לא עמד בתנאיי ההליך.

עד לחודש ספטמבר 2016 היה החייב מיוצג ע"י עו"ד אחר, ובחודש ספטמבר 2016 קיבל משרדנו את ייצוג הלקוח, כאשר מטרתנו הראשונה הייתה להושיב את הליכי הכינוס על כנם, ומיד עם קבלת הייצוג הוגשה בקשה דחופה להשבת החייב להליך הפש"ר ולעיון חוזר בהחלטת ביהמ"ש המורה על ביטול ההליך.

ביום 22/09/2016 הושב ההליך על כנו.

בדיון שנערך בביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד בפני כב' השו' מיכאל תמיר ביום 19/10/2017 הצליח משרדנו להביא לכדי הפטר מותנה לחייב, וזאת בכפוף להשלמת סך הכספים הצבורים בקופת הכינוס ל-100,000 ₪.

בכך הצליח משרדנו להביא לכדי הפטר חייב, אשר גובה חובותיו עמדו ע"ס 2,675,058 ₪, בתשלום של 100,000 ₪ בלבד.