אישה מורדת

המושג – אישה מורדת היא אישה המסרבת לקיים חיי אישות עם בעלה באופן רציף וקבוע.

מקרים בהם האישה לא תחשב כמורדת על אף שסירבה לקיים מגע מיני עם בעלה:

  • יודגש כי אישה אינה חייבת לקיים מגע מיני ע"פ דרישתו ובזמן שנוח לו, סירוב חד-פעמי או יותר מכך אינו מבסס טענת מרידה.
  • כאשר קיימות סיבות מוצדקות המונעות מהאישה לקיים חיי אישות עם בעלה. לדוגמה כאשר הבעל אינו רוצה לזון את האישה ברמה הראוייה לרמת חייהם, הבעל אדם עשיר אך זן את אישתו פחות מהראוי לה ולכן היא מסרבת לקיים עימו יחסי אישות עד שיזון אותה ברמה הראויה (היא לא תחשב מורדת היות וסיבתה מוצדקת ואינה עושה זאת ע"מ לצערו), או כאשר הוא פוגע בה בדרכים שונות.
  • כאשר האישה עוזבת את הבית מסיבות שלא מאפשרות לה חיים סבירים בבית, לדוגמה במקרה בו הבעל לא מספק תנאי דיור נאותים לאשתו ובתו ובעקבות כך נאלצו לעזוב את הבית, או בעקבות התנהגותו הפוגעת של בעלה ומסיבות שהוא הגורם להן, לא תחשב האישה למורדת על אף שעזבה את ביתם.

מקרים בהם האישה תחשב למורדת:

אישה מורדת
ניסיון רב בתיקי "אישה מורדת"
  • בעינא ליה ומצערנא ליה – הסירוב לקיום יחסי אישות נובע מתוך נקמה בבעל ומתוך רצון לצער אותו כיוון שקילל אותה, רב איתה, ציער אותה בדרך אחרת או שהיא מסרב לקיים עימו יחסית אישות עד שיפרע את מה שלוותה לצורך מזונותיה (לא מדובר בחובות בגין כלכלתה שהם צרכים אלמנטריים של קיום יומיומי אלא במקרים של חובות עבר, עניינים רכושיים וכדומה) או אישה התובעת את גיטה וכתובתה תוך כדי מרידתה. לדוגמה אישה שתסרב להצעת ביה"ד לשיקום יחסי הנישואין באמצעות מעבר דירה משיקולים רכושיים או אחרים ובעצם נמנעת מלחיות עם בעלה בבית משותף, תחשב מורדת. אך לא מסיבה המונעת ממנה באופן ישיר את קיום יחסי האישות עימו ואין לה כל טענה נגד חיי הנישואין עימו.
  • מאיס עליי – מקרה בו האישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה היות והוא מאוס ושנוא עליה. במקרה זה המרידה אינה אמצעי לחץ להשגת מטרה או שאיפה לפגוע בבעל. במקרה זה מדובר בקרע מהותי בחיי הנישואין שלא ניתן לתקנו והוא מעיד על סוף חיי הנישואין. לדוגמה הבעל פוגע בשלומה של האישה, מטיח באישה עלבונות, מונע ממנה את הכניסה לבית, מורד באשתו ומונע ממנה חיי אישות, מנהל קשרים עם נשים אחרות, במקרים בהם קיימים סכסוכים קשים בין בני הזוג והאישה עזבת את הבית וכדומה.

השלכות הקביעה – אישה מורדת:

במקרה של מרידה מסוג העינא ליה ומצערנא ליה – נפסק ע"פ השולחן ערוך כי הבעל יהא זכאי לגרש את האישה והיא לא תהא זכאית למזונותיה היות והמרידה נובעת מרוע לב. במקרה זה, על הגבר להוכיח כי האישה סירבה לקיים עימו חיי אישות ולהוכיח את המניע הספציפי לסירוב – ע"מ לצערו. במקרה בו האישה עומדת על זכותה למזונותיה עליה להוכיח כי הייתה מוכנה לקיים יחסי אישות עם בעלה אך מתקיימות סיבות המוכרות בדין שבגין היא לא מוכנה לחיות עם בעלה ולקיים עימו חיי אישות

במקרה של מרידה מסוג מאיס עליי –  לא יכפו על האישה להמשיך לגור עם בעלה והיא תהא זכאית למזונותיה היות שאינה מורדת ע"מ לצערו ובמידה ותוכיח בטענה מנומקת ומשכנעת את מאיסתה בבעלה. לדוגמה במקרה בו הבעל שם עיניו באחרות, מכה את אשתו, לא זן אותה כראוי וכדומה. הדרישה הזו נועדה לשלו מקרים בהם האישה טוענת כי הבעל מאיסה עלייה אינה אמיתית ובעצם מישהו אחר מצא חן בעיניה או ששיקוליה הם כלכליים ואז בעצם מרידתה היא מסוג העינא ליה ומצערנא ליה ואינה זכאית למזונות. 

יובהר כי הסמכות לדון בטענת "אישה מורדת" נתונה לביה"ד הרבני בלבד. יתכן והמרידה מהווה עניין שבנישואין בהתאם לסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים.