כל הפוסטים של laizeradmin

מהו חשבון מוגבל?

 

מאת: עו"ד דוד לייזר

חשבונו של אדם וכן אדם ייחשבו "מוגבלים" בבנק, אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים או יותר של אותו אדם. עם זאת, ההגבלה תתרחש רק במידה וחלפו לפחות 15 ימים בין סירוב לסירוב .

החוק שעוסק בעניין חשבון מוגבל הוא חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981. חוק זה מפרט מה קורה כאשר שיקים של אדם מסורבים, מהן ההגבלות שחלות עליו ומה הם הסייגים לכך.

המשמעות של ההגבלה

החוק קובע כי לקוח מוגבל לא יפתח חשבון בנק. סנקציה זו נועדה למנוע הישנות של מקרי סירוב שיקים. במקביל, החוק קובע כי לבנק אסור לפתוח ללקוח מוגבל חשבון.

בנוסף, קובע החוק כי אדם לא ימשוך שיק על חשבון מוגבל. במקביל גם על הבנק נאסר לפרוע שיק שנמשך על חשבון מוגבל ולהנפיק פנקסי שיקים למשיכה על החשבון המוגבל.

משמעות הפטר לאלתר היא כי כל חובותיו של החייב נמחקים כאילו לא היו, למעט חובות של מזונות וחובות מסוימים המנויים בחוק. מרגע שנמחקים חובותיו של החייב, החייב יכול לצאת לדרך חדשה ולהצטרף למעגל העבודה והיצרנות.

תקופת ההגבלה

ככלל, כל הגבלה תקפה למשך שנה אחת. לאחר שנה זו ההגבלה פוקעת מאליה. עם זאת, ישנם מקרים בהם אדם יוגדר כ"לקוח מוגבל חמור". במקרה כזה תקופת ההגבלה תקפה לשנתיים.

ומיהו "לקוח מוגבל חמור"? זהו לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל, או אדם שהיה בעבר לקוח מוגבל והחשבון שלו הוגבל בשנית בתוך שלש שנים מסיום תקופת ההגבלה הראשונה.

דרכים לסיום ההגבלה

כדי לסיים את ההגבלה, עומדות בפני האדם המוגבל שלש דרכים. דרך אחת היא להמתין לסיום תקופת ההגבלה [שנה במקרה רגיל, ושנתיים במקרה של לקוח מוגבל חמור]. דרך נוספת היא לפנות לבנק ישראל, שהטיל את ההגבלה, ולפרט את הנימוקים לביטול ההגבלה. דרך שלישית היא להגיש ערעור לבית המשפט, ובו לבקש מבית המשפט להורות על ביטול ההגבלה.

הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת רגל

 

מאת: עו"ד דוד לייזר

הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת הרגל מהווה בשורה של ממש עבור החייבים. אם עד לרפורמה הייתה סחבת גדולה בהליכי פשיטת, לאחר הרפורמה ההליכים המשפטיים קצובים בזמן והחייב יודע מתי לכל המאוחר יסתיימו ההליכים בעניינו והוא יוכל לצאת לדרך חדשה.

למעשה, גם הנושים מרוויחים מהרפורמה. תחימת ההליכים בזמן היא גם אינטרס שלהם, שכן כך הם יראו את הכסף שלהם מהר יותר. במקום שההליכים יתמשכו זמן רב, והנושים יוותרו בכל הזמן הזה ללא כל תשלום, ההליכים מתנהלים באופן מזורז, ובסופם הנושים מקבלים את חלקם היחסי מתוך הקופה שנאספה אצל כונס הנכסים הרשמי.

בכך מתגשמים שתי התכליות של הליכי פשיטת רגל. גם הנושים מקבלים את כספם במהירות האפשרית, וגם החייב – במידה וחובותיו נוצרו בתום לב – יוצא לדרך חדשה לאחר קבלת ההפטר.

 

עיקרי הרפורמה החדשה

הרפורמה החדשה נכנסה לתוקף ביום 1 לספטמבר 2013, ונקבעו בה נהלים ברורים באשר לצורה שבה יתנהלו הליכי פשיטת רגל. אחד הדברים המרכזיים והחשובים בה, הוא תחימת ההליכים בזמן. אם בעבר הליכי פשיטת רגל יכלו להימשך שנים רבות, כמעט ללא הגבלה, כיום הליכי פשיטת הרגל מתוחמים במסגרת כללית של 54 חודשים. כמו כן, נקבע ברפורמה החדשה כי בתוך 18 חודשים לכל היותר יתנהל דיון בעניין בקשת פשיטת הרגל של החייב.

לתחימת ההליכים בזמן ישנה משמעות רבה, הן עבור החייב והן עבור הנושים. בזכות תחימת ההליכים בזמן, שני הצדדים יודעים את מסגרת הזמנים בה תיפול ההכרעה לכאן או לכאן, ויכולים להיערך בהתאם.

מלבד תחימת ההליכים בזמן, נקבעו ברפורמה החדשה מספר סטנדרטים חדשים, ביניהם מינויו של מנהל מיוחד על ידי כונס הנכסים הרשמי עם מתן צו כינוס הנכסים ועד לדיון בבית המשפט בעניין בקשת פשיטת הרגל. המנהל המיוחד הינו עורך דין חיצוני העובד עבור כונס הנכסים הרשמי, ותפקידו לאסוף את המידע על נכסי החייב, לברר את תביעות החוב כנגד החייב ולהמליץ לבית המשפט על תכנית פירעון מתאימה. כך מקבל בית המשפט את התמונה המלאה בדיון שנערך לפניו, מה שמאפשר לו להכריע באופן מושכל על המשך הליכי פשיטת הרגל.

תכנית הפירעון של המנהל המיוחד

כאמור, חלק מתפקידו של המנהל המיוחד הוא להמליץ לבית המשפט על תכנית פירעון לחייב. תכנית זו, אשר טעונה אישור של בית המשפט, כוללת את תשלום החודשי שעל החייב לשלם במשך תקופה מסוימת [בדרך כלל 36 חודשים] ואת ההמלצה על מתן הפטר אם החייב יעמוד בתנאי התכנית.

במידה והחייב מסכים לפרטי התכנית, התכנית מוגשת לבית המשפט על ידי המנהל המיוחד כתכנית פירעון בהסכמת החייב. אם בית המשפט מאשר אותה, על החייב לעמוד בתנאי התכנית עד סופה, ורק לאחר מכן הוא יכול להגיש בקשה למתן הפטר.

במידה והחייב מסרב לתכנית, המנהל המיוחד עשוי להגדיל את צו התשלומים שעל החייב לשלם עד לקבלת תכנית פירעון, וזאת בהתאם להכנסות החייב.

 

מתן הפטר לאלתר

במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי להורות על מתן הפטר לאלתר. בדרך כלל זה קורה כאשר מחקירת המנהל המיוחד עולה כי אין תועלת לנושים בהמשך ההליכים, למשל כאשר אין נכסים לחייב ופוטנציאל ההשתכרות שלו אפסי. במקרה כזה, המנהל המיוחד עצמו עשוי להמליץ לבית המשפט בתכנית הפירעון על הפטר לאלתר.

משמעות הפטר לאלתר היא כי כל חובותיו של החייב נמחקים כאילו לא היו, למעט חובות של מזונות וחובות מסוימים המנויים בחוק. מרגע שנמחקים חובותיו של החייב, החייב יכול לצאת לדרך חדשה ולהצטרף למעגל העבודה והיצרנות.

 

ביטול הליכי פשיטת רגל

מן העבר השני, במידה ובית המשפט משתכנע בחוסר תום לבו של החייב, בית המשפט עשוי להורות על ביטול מידי של הליכי פשיטת הרגל. חוסר תום לבו של החייב יכול לבוא לידי ביטוי במקרה שהוא יצר חובות מתוך כוונה לפתוח בהליך פשיטת רגל, וכן במקרה שהוא מבריח נכסים ומעדיף לשלם לנושים מסוימים על פני אחרים.כמו כן, במידה והחייב "גורר רגליים" בדיון בבית המשפט ומסרב לשתף פעולה עם בית המשפט, הדבר עשוי להוביל לביטולך הליך פשיטת הרגל.

בשורה התחתונה: הליך פשיטת הרגל יכול לשאת בחובו תקווה עצומה לחייב, כמו גם לנושים. התנהלות נכונה של החייב עשויה לזכות אותו בהפטר לאלתר, שיוציא אותו לדרך חדשה בחייו. מאידך, התנהלות לא נכונה עשויה לגרור ביטול ההליך כולו, דבר שיסבך עוד יותר את החייב המסובך ממילא. במקרים כאלו מומלץ מאד להיעזר בעורך דין מנוסה, הבקי בנבכי הליכי פשיטת רגל, שיתווה את דרך ההתנהלות הנכונה. התנהלות נכונה יכולה להיות ההבדל בין כישלון וייאוש לבין הצלחה ענקית ויציאה לדרך חדשה.

מחיקת חובות לבנקים – מדריך מקוצר

לא מעט אנשים נקלעים לחובות מול הבנקים. כאשר חולפות השנים, הריביות מצטברות, והחובות עלולים לצמוח לממדים עצומים שיגרמו לקריסה כלכלית של החייב.

מהי הדרך הנכונה להתנהל מול הבנקים?

הבנק אינו מחפש לרדוף את הלקוח

אחד הדברים החשובים ביותר שצריך לדעת במקרה כזה, הוא שמוטב להגיע להסדר עם הבנק לגבי מחיקת חלק מהחוב בתמורה לתשלום מידי, מאשר להיגרר עם החוב. למעשה, זהו אינטרס הכלכלי של הבנק לראות את הכסף מיד, גם במחיר של מחיקת חלק מהחוב.

צריך להבין כי לבנק אין אינטרס לרדוף את החייב ולרמוס אותו. החשיבה של הבנק היא נטו כלכלית, והוא מבין שאם יאפשר לחייב מרווח נשימה, סיכוי טוב יותר שהוא יראה ממנו כסף.

מנוף הלחץ של האזרח הקטן: הליכי פשיטת רגל

מלבד זאת, למרות כוחם הגדול של הבנקים, לאזרח הקטן ישנו מנוף לחץ עליהם: הליכי פשיטת רגל. האזרח הקטן רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לפשיטת רגל, ובמצב כזה כל הליכי הגבייה מול החייב נעצרים והכול מתנהל בבית המשפט. הבנקים בהחלט חוששים מצעד שכזה, שכן צעד זה מוציא את הכוח מהידיים שלהם ומעניק אותו לבית המשפט ולכונס הנכסים הרשמי. האחרונים עשויים לחלק את עוגת הכסף של החייב בצורה שמעט מאד ממנה יגיע אל הבנק. לאחר חלוקה זו עשוי החייב לקבל הפטר על כל חובותיו, מהלך שמשמעותו היא אחת: מחיקה מוחלטת של החוב לבנק.

מסיבה זו, הבנקים, וכמובן עורכי הדין שמייעצים להם, לא יפסלו על הסף הסדר מחיקת חוב שמציע החייב. הם מבינים שסיכוי גבוה שדווקא הסכם כזה יניב להם יותר כסף מאשר צעד של הליכי פשיטת רגל על ידי החייב. מן העבר השני, החייב עשוי ליהנות מהסדר חוב חוזי, בלי להיכנס לרשימה השחורה של פושטי הרגל, ובכך לסיים את חובותיו ולעלות על דרך המלך.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

הסדר מחיקת חוב עם הבנק

הסדר מול הבנק, אפוא, הוא אינטרס של שני הצדדים – גם של החייב וגם של הבנק. הסדר כזה נעשה בדרך כלל באופן שחלק מהחוב נמחק לאלתר, חלק מהחוב משולם באופן מידי על ידי החייב, ושאר החוב נפרס על פני תקופה ארוכה בתשלומים חודשיים שהחייב מסוגל לעמוד בהם.

כדי לנהל את המשא ומתן מול הבנק ולמקסם את התנאים שאתה יכול להשיג בהסדר החוב, מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה המתמחה בענייני הסדרת חובות מול הבנקים ובענייני פשיטת רגל בכלל. אין תחליף לניסיון ולידע המשפטי המצוי אצל עורך הדין, ומאד לא כדאי לוותר על היתרון הגדול הכרוך בכך.

לסיכום:

אם נקלעת לכדור שלג של חובות מול הבנק, אל תתייאש. ניהול משא ומתן נחוש ומחושב מול הבנק עשוי להניב לך הסדר למחיקת חוב, שימחק לך חלק מהחוב ויאפשר לך להתחיל דרך חדשה.