תשלום קיצבת פנסיה

תמצית העובדות – תשלום קיצבת פנסיה

בשנת 2005 ניתן פס"ד לטובת מרשתנו ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה, ע"י כב' השו' צפת. בפסה"ד נקבע כי הבעל יפסיק לשלם למרשתנו מזונות וממועד זה תקבל מרשתנו מחצית מהפנסיה של הבעל. הסכמה זו קיבלה תוקף של פס"ד חלקי.

בחודש דצמבר 2011 הגיש הבעל תביעה לביהד"ר לאחר שהתגרש ממרשתנו, וטען כי יש לבטל את תשלום קצבת הפנסיה לאישה, והקצבה צריכה להיות מועברת במלואה אליו. 

תשלום קיצבת פנסיה
תשלום קיצבת פנסיה

ביהד"ר למרות חוסר סמכות ולמרות כי קיים פס"ד לענייני משפחה תלוי ועומד קבע בפס"ד ב- אוגוסט 2013 כי כספי הפנסיה המוחזקים ע"י פסגות יועברו לידי הבעל ולא לידי ה-אשה,

חב' פסגות פנתה בבקשה לטען ביניים לביהמ"ש השלום בנתניה ובקשה שביהמ"ש יפסוק למי עליה להעביר את כספי הפנסיה, למרשתנו או לגרוש?, אנו טענו כי ביהד"ר היה נגוע בחוסר סמכות וזאת כאשר פסה"ד של ביהמ"ש תלוי ועומד. ומשכך פסה"ד של ביהד"ר אינו יכול לפגוע בקביעת ביהמ"ש, כי מרשתנו צריכה לקבל מחצית מכספי הפנסיה, בפס"ד זה ביהמ"ש בדק את הטענות המשפטיות והעובדתיות וקבע שאכן על פסגות להעביר לידי ה-אשה את כספי הפנסיה של הגרוש למרות פסה"ד של ביהד"ר.

כלומר, פסה"ד מאד חשוב מבחינת הקביעה ש לביהד"ר היה חוסר סמכות לקבוע בניגוד לפס"ד של ביהמ"ש.

לקריאת פסק הדין המלא:  לחצו כאן להורדת המסמך

Scroll to Top