עורך דין גירושין ברמת גן

פסק דין בעניין הפטר ממזונות

פסק דין בעניין הפטר מחוב מזונות

בפסק הדין הנוכחי נידון עניין הפטר מחוב מזונות. הנושא הנידון עוסק בסוגיה של מר שאול חלמי (החייב), אשר פנה לשירותיו של עורך דין דויד לייזר בבקשה לייצג אותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בקשת החייב הוגשה על ידי עורך דין דויד לייזר לבית המשפט במטרה להשיג עבורו הפטר מחוב המזונות, אשר אותו הוא חב למוסד לביטוח לאומי.

העניין נידון בפני בית המשפט לפשיטות רגל. במסגרת ההכרעה הוחלט לפטור את החייב מחוב המזונות כלפי המוסד לביטוח לאומי על ידי הכללתו בתוך צו ההפטר אותו קיבל החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל שניהל בעבר.

התיק הנוכחי משמעו הצלחה נוספת שנרשמת לזכותו של עורך דין פשיטות רגל דויד לייזר.

הפטר ממזונות

פירוט הסוגיה – הפטר ממזונות

החייב (מר שאול חלמי) פנה לשירותיו של עורך דין לייזר לאחר שהמוסד לביטוח לאומי דרש ממנו לשלם חוב מזונות העומד על סך כ-40,000 ₪.

עורך דין פשיטות רגל דויד לייזר ניהל את המאבק המשפטי אל מול בית משפט לפשיטות רגל. זאת משום שלמרות שבעבר סוגיות דומות היו נידונות בפני בית הדין לדיני משפחה, נמצאים היום עניינים הנוגעים להפטר מחוב מזונות בטיפולם של בתי משפט לפשיטות רגל.

נכון להיום החייב בן 70, נמצא בגיל הפנסיה וסובל ממצב בריאותי רעוע. ההכנסה החודשית של החייב עומדת על סך 2,700 ₪ בחודש – סכום אשר לא צפוי להשתנות בהמשך. לפיכך, בשל מצבו הבריאותי והכלכלי, אין ביכולתו של החייב לשלם את החוב למוסד לביטוח לאומי.

בעבר השלים החייב תהליך של פשיטת רגל. בשנת 2009 ניתן לו צו כינוס נכסים, בשנת 2012 הגיש החייב בקשה לצו הפטר וההפטר ניתן לו בשנת 2013.

מאחר וחוב מזונות ילדים אינו נכלל באופן אוטומטי בתוך צו ההפטר, אין, למעשה, צו ההפטר פטר את החייב מתשלום דמי המזונות.

עם זאת, מאחר ומדובר בחוב בן עשרות שנים (היום בתו של החייב בת 44), מאחר ולא נמצא חוסר תום לב אצל החייב ומתוך התחשבות במצבו הבריאותי והכלכלי של החייב בחר בית המשפט ליתן לו הפטר גם מחוב המזונות. משמע, לכלול את חוב המזונות בתוך צו ההפטר, אשר ניתן לו בעבר על ידי בית משפט לפשיטות רגל.

ההחלטה נתקבלה ב-7 לאוקטובר 2015.

לצפייה בפסק דין מלא: פס"ד חלמי – הפטר ממזונות.

 

Scroll to Top