פסק דין הוצל"פ

הנדון: פרסום פסק דין הוצל"פ

מצ"ב פס"ד הצהרתי

מרשינו הינו צד ג' בתיק ההוצל"פ.

הכינור והוויולה של מרשינו עוקלו ע"י הזוכה, אנו טענו שאין באפשרות הזוכה לעקל מיטלטלים אשר שייכים לצד ג', המיטלטלים אכן הוחזרו למרשנו והזוכר חויב בהוצאות ודמי אכסון. 

פסק דין הוצל"פ
פסק דין הוצל"פ

הכינור והוויולה שייכים למרשי-צד ג', הזוכה אינו יכול לעקל מטלטלים ברשות צד ג'.

לקריאת פסק הדין המלא: פסק דין בנושא הוצל"פ גולקוב מיכאל

Scroll to Top