עיכוב הליכים בהוצאה לפועל מזונות

אודות עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

במסגרת ההוצאה לפועל עשויים להינקט הליכים שונים כנגד החייבים, העשויים גם לכלול סנקציות ומגבלות כגון עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ, לקוח מוגבל מיוחד, איסור על החזקת וחידוש רישיון נהיגה או דרכון, ועוד. לרשות החייבים (אם גם נושים וצד שלישי) עומדת האפשרות לפעול לביטול ההליכים ולעיכובם מול הלשכה עצמה ומול בית המשפט. בשורות הבאות יוסבר אודות עיכוב הליכים בהוצל פ.

 

מה המשמעות של עיכוב הליכים

המשמעות של עיכוב הליכים בהוצל"פ הוא שמעתה ועד להחלטה חדשה יופסקו כל הליכי הגבייה וכל הסנקציות והמגבלות הקשורות בהם. למען הבהירות: לא מדובר בהפסקה של הליך אחד בלבד אלא של כלל ההליכים בתיק. לעיתים עיכוב הליכי הוצאה לפועל מצריך בקשה ספציפית מטעם הגורם המעוניין בכך – חייב, זוכה או אחר, וישנם עיכובים שיכולים להתבצע אוטומטית ללא הגשת בקשה – אם כי גם בהם כדאי במקביל להגיש בקשה כדי להיות על הצד הבטוח. חשוב להבין כי לא כל בקשה לעיכוב הליכים אכן מתקבלת ובכל מקרה היא חייבת לעמוד בתנאים ברורים הקבועים בחוק.

מתי לא צריך להגיש בקשה לרשם?

ישנם מספר מקרים בהם לא חייבים להגיש בקשה עבור עיכוב הליכים בהוצאה לפועל (אם כי הדבר מומלץ, כאמור), כך שהעיכוב אמור להיכנס לתוקף באופן אוטומטי וללא שיקול של רשם ההוצאה לפועל. כך לדוגמא, העיכוב אמור להיכנס לתוקף אוטומטית אם חייב שנפתח נגדו הליך תביעה לסכום קצוב הגיש התנגדות בזמן המוקצב (30 יום מעת האזהרה). כעת ניתן לפנות אל בית המשפט שידון בהתנגדות עקב טענות שטוען החייב. יש לציין כי אם הבקשה מוגשת באיחור אין עיכוב אוטומטי של ההליכים בהוצאה לפועל, ולכן במקרה זה יש לפנות אל בית המשפט גם בבקשה לעיכוב הליכים.

באותו האופן, עיכוב הליכים הוצאה לפועל עשוי להיכנס לתוקף באופן אוטומטי וללא שיקול דעת הרשם, כאשר חייב מגיש התנגדות לביצוע שטר. בנוסף, ההליכים יעוכבו אם החייב הצליח לסגור הסדר עם הנושא להסדרת החוב לשביעות רצונו, ובמקרה זה הזוכה הוא שצריך לפנות אל הלשכה ולהודיע על הגעה להסכם. כמו כן, העיכוב האוטומטי ייכנס לתוקף בעוד מספר מקרים, למשל אם יצא פסק דין של בית המשפט שלגביו יש לקבל הבהרות או במימוש של משכנתא על דירת מגורים.

עיכוב הליכים בהחלטת הרשם עם בקשה

ישנם מספר מקרים שבהם חובה להגיש בקשת עיכוב הליכים בהוצל פ אל הרשם, שבסמכותו יהיה להורות על העיכוב המבוקש. למשל, אם החייב או הזוכה הודיעו על הכוונה להגיש ערעור יכול הרשם להחליט על עיכוב הליכים, וכך גם בית המשפט. בנוסף, אם נוצרה פגיעה בגורם כלשהו עקב החלטת הרשם בנוגע לבעלות על מיטלטלין, ההליכים יעוכבו לצורך בירור של העניין בבית המשפט. בנוסף, כפי שראינו העיכוב לא יתבצע אוטומטית אם  הוגשה באיחור התנגדות לתביעת סכום קצוב או לביצוע שטר, ובמקרים אלו יש לפנות בבקשה אל הרשם. כמו כן, אם יתקיימו נסיבות המצדיקות זאת עשוי הרשם לעכב הליכים במידה שהחייב טוען "טענתי פרעתי", ומעבר לכך ישנם מצבים נוספים הקשורים למשל לרישום מקרקעין שעוקלו.

איך מגישים בקשה לעיכוב הליכים

בקשת עיכוב הליכים בהוצל"פ מוגשת אל הלשכה הרלוונטית באמצעות מילוי הטופס והסעיף הרלוונטי, תוך ציון מלוא העובדות והנימוקים, ולכך מצטרף תצהיר החתום בפני עורך דין או גורמים מורשים אחרים. אם כבר ניתנה החלטה של בית המשפט לעיכוב הליכים יש להגיש את פסק הדין אל הלשכה. בכל מקרה, על ההחלטות ניתן להגיש ערעורים, ויש לציין כי אם מדובר בעיכוב הליכים בהוצאה לפועל במזונות, את הערעור מגישים לבית משפט לענייני משפחה. בכל מקרה, חשוב מאוד שאת הפנייה לרשם ההוצאה לפועל ו/או לבית משפט השלום או ענייני משפחה, ילווה עורך דין בעל ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם הליכי ההוצאה לפועל והפעולות האפשריות, משמעותן והשלכותיהן לעתיד.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה

משרדנו מתמחה בכל הקשור אל ההוצאה לפועל. לפרטים נוספים על עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

ולקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין הבקיא בנושא, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין דויד לייזר ושות' בטלפונים 03-6134430 ו- 03-6133656.

Scroll to Top