משרד עורך דין דויד לייזר ושות'

עיזבון

עיזבון הינו חלק מעיסוק בדיני המשפחה, עורך דין דויד לייזר הנו עורך דין העוסק בדיני משפחה, גירושין, מקרקעין, פשיטת רגל. כחלק מתחום דיני המשפחה עוסק עורך דין דויד לייזר בענייני צוואות, ירושות ועיזבונות. נושאי הירושות והעיזבונות לעתים קרובות הנם נושאים רגישים וסבוכים. במשרד עו"ד דויד לייזר ושות' בקיאים ומנוסים בטיפול בנושאים אלו ומודעים לרגישות שצריכה להינקט, תוך שמירה על מקצועיות ועל האינטרסים של הלקוח. 

עיזבון - עורך דין דויד לייזר

עיזבון

העיזבון של אדם כולל נכסים הן המקרקעין והן מיטלטלין והן כספים וחובות המוריש לאחר מותו.

ניהול העיזבון

ניהול העיזבון הנו הליך למימוש נכסי עיזבון המנוח ובכללם סילוק חובותיו עפ"י דין וחלוקת יתרת העיזבון ליורשיו עפ"י דין או עפ"י צוואה.

תפקיד מנהל העיזבון

למנהל העיזבון מספר תפקידים; לכנס את נכסי העיזבון ולאמוד את היקפם, בירור היורשים, מה מצב החובות, וסילוקם מתוך נכסי העיזבון.

יציין כי מנהל העיזבון כפוף להוראות ביהמ"ש אשר התמנה עפ"י הוראותיו.

מנהל עיזבון זמני

כאשר נדרש לשמר את העיזבון עד לקבלת צו ירושת המנוח, יורה ביהמ"ש על מינוי מנהל עיזבון זמני אשר הנו כפוף להוראותיו.

כאשר אדם נפטר, אין אפשרות לבצע כל פעולה בנכסי המנוח, ובכללם אין אפשרות למשוך כספים מחשבון הבנק. כדי למזער נזקים ובעיות לאחר פטירת האדם, טוב שבחשבון הבנק יהיה שותף נוסף, או ייפוי כוח בלתי חוזר בעניין נכסי הלקוח ובעיקר בנכסי מקרקעין.

יציין, כי אין לתבוע עיזבון או לתבוע בשם העיזבון משום שהעיזבון אינו מהווה אישות משפטית, אלא באמצעות מנהל העיזבון.

כאשר יורשי האדם הוכרזו כיורשים, הם יכולים לפעול בשם העיזבון וזאת מהסיבה כי הפכו לבעלים המוצהרים של העיזבון.

בשעת כתיבת צוואה ע"י אדם יכול הוא לציין בצוואתו הוראות לעניין ניהול העיזבון, שמו, המנהל ודרכי הניהול שיבקש.

מנהל העיזבון

נושא בתפקיד של נאמנות אשר הוטל עליו ע"י ביהמ"ש, יצוין כי, הסכמות כלל היורשים למינוי מנהל עיזבון מוסכם תוך קביעת זהותו, תדחה ע"י ביהמ"ש אם יסביר שאין מקום למנות מנהל עיזבון.

מנהל העיזבון מתמנה על כלל נכסי העיזבון ולא על חלק ממנו.

הסתלקות מעיזבון

פעולת ההסתלקות לפי ס' 6 לחוק הירושה הינה פעולה חד צדדית ואין צורך בהסכמת האדם שלטובתו נעשתה ההסתלקות, ההסתלקות אינה ניתנת להיעשות לטובת אדם אחר אלא לטובת בן זוגו, ילדיו או אחיו של המוריש.

לאחר חלוקת העיזבון זכאי כל יורש להעביר חלקו בעיזבון בכל דרך שהיא.

המסתלק בחלקו מהעיזבון רואים אותו "כאילו לא היה יורש מלכתחילה" והמועד הוא מרגע שהעלה הזוכה בכתב את הסתלקותו ונתן תצהיר לביהמ"ש.

נושה יכול להטיל עיקול על חלקו של יורש ואותו יורש אינו יכול להסתלק מחלקו בעיזבון.

עסקאות בירושה עתידה

ס' 8 לחוק הירושה, מציין ומבחין בין ירושה לבין עיזבון והאסור הנכלל בה.

  • הסכם בדבר ירושה או ויתור על ירושתו של אדם בחייו בטלים.
  • מתנה שאם נותן על מנת שתוקנה לאחר, רק לאחר מות הנותן אינה בת תוקף אלא אם כן נעשתה בצוואה.

סעיף 8 אינו מדבר על אסור לעניין עיזבונו של המוריש בהיותו חי, אלא האיסור חל על הסכמי ירושה.עיזבון - עורך דין דויד לייזר

 

מחפשים עורך דין לדיני משפחה, צוואות וירושות? התקשרו כעת לטלפון 054-4657432 | 03-6134430 ואנו במשרד עו"ד דויד לייזר ושות' נשמח לתאם עמכם פגישת ייעוץ.

Scroll to Top