ליטיגציה הנו חלק מהמערך שעורך הדין חייב לקיים אותו בתחום משפטי העוסק בהצגה וניהול התיק המשפטי בבית המשפט ואת הדיון הנדון בתיק זה.

עורך דין דויד לייזר הינו מייצג, טוען ומופיע בבתי המשפט מזה 15 שנים.

על פי ההגדרה הראויה, ליטיגטור הוא עורך דין אשר מייצג את הלקוח מול שופטי בית המשפט, שוטח את טענותיו ואת תביעותיו, מנהל דיון חקירות על פי הראיות ומבקש  מבית המשפט להכריע בסוגיה.

עורך דין ליטיגציה - דויד לייזר

בשנים האחרונות נושא הליטיגציה, ניתן לו דגש רב כך שניהול התיק בבית המשפט מופקד בידי עורך דין בעל יכולת רפרזנטטיבית גבוהה, מיומנויות תקשורת גבוהות וכישורי לשון חדים, לצד ההיכרות והידע הנדרש בפרוצדורה המשפטית.

לא די בכתיבת החומר המשפטי הכולל: טענות, תגובות ובקשות, אלא האופן בו יוצג החומר המשפטי בבית המשפט ותכנון אסטרטגי של התיק בית המשפט הינו בעל חשיבות גבוהה.

תפקידיו של עורך דין ליטיגטור

בניית אסטרטגיה מנצחת לקראת הצגת התיק והלחימה בבית המשפט עבור הלקוח, הכנת העדים והראיות, בניית הטיעונים הראויים והנכונים והכנת סיכומים בע"פ אם יידרש.

חשוב לציין כי עורך דין ליטיגציה טוב הנו עו"ד המתמחה בניהול משא ומתן ובעל חשיבה אסטרטגית מהירה. עליו להשתמש בכל הכישורים האישיים שלו בכדי לגרום לשופט לפסוק לטובת לקוחותיו.

עורך דין דויד לייזר משתף פעולה עם משרדי עורכי דין אשר אין להם ליטיגטורים ומייצג את לקוחותיהם בבתי המשפט.

Scroll to Top