מזונות בגירים

מזונות בגירים בישראל

מזונות בגירים, החוק בישראל קובע כי חובת המזונות, הינה כל עוד הילד נחשב כקטין, על פי ההגדרה המשפטית, קטין הינו ילד אשר טרם מלאו לו 18 שנים.

בעקבות המציאות הישראלית בה משרתים מרבית הצעירים בצבא עד גיל 21.
נהוג להמשיך ולחייב את האב במזונות ילדיו עד לשחרורם משירות חובה בצה"ל. ניתן לקבל במשרד שירותים עבור עורך דין גירושין

פסק דין מנחה בעניין פושט רגל שקיבל פטור חוב מזונות על סך 240 אלף

מקורו של חיוב זה הינו בסעיפים 4 ו-5 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט – 1959.

הרציונאל העומד מאחורי פסיקה זו נובע מכך שבית המשפט מכיר בעובדה שמשכורתו הצנועה של חייל בשירות סדיר.
המשכורת איננה מספיקה לסיפוק צרכיו וידוע כי בזמן שירותו הצבאי כל צרכיו, ממילא, מסופקים על ידי הוריו.

יחד עם זאת, ומאחר ומדובר בילדים בגירים, המזונות להם הם זכאים הם לאחר שמלאו להם 18 הם בשיעור של 33% מסכום המזונות שנקבע בעבורם.

מזונות בגירים

תשלום מזונות בישראל

יש לציין כי הפסיקה הכירה בחובת תשלום מזונות ילדים בגירים, גם כאשר מדובר בשירות לאומי.
(לדוגמא, נשים דתיות), וגם כאשר הילדים המשיכו ללימודים בכיתות י"ג וי"ד.

מזונותיו של הילד ישולמו לידיו (ולא לידי האם), כאשר הוא אינו מתגורר באופן קבוע עם אמו.
במקרה בו הוגשה התביעה למזונות בגיר, לאחר הגיעו לגיל 18 (שאז אין האם רשאית לתבוע בשם הילד, והוא רשאי להגיש תביעה עצמאית בשמו).

 

Scroll to Top