עורך דין גירושין

ידועים בציבור

מי הם ידועים בציבור?

ידועים בציבור
ידועים בציבור

ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים יחד מסגרת משפחתית, אך אינם נשואים זה לזה.
מעמד של ידועים בציבור נתהווה מכורח המציאות המודרנית במסגרתה ישנם זוגות רבים אשר אינם מעוניינים או לא יכולים להינשא על פי חוקי מדינת ישראל. ע"פ חוק הירושה ניתנת הגדרת ידועים בציבור כ"איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף". הכרה חוקית בידועים בציבור מאפשר לבני הזוג ליהנות מזכויות מהם נהנים זוגות נשואים וגם להחיל עליהם חובות מסוימים דוגמת תשלום דמי מזונות וכו'.

הכרה בידועים בציבור

משרד עו"ד דויד לייזר ושות' מעניקים שירות כולל לידועים בציבור: ליווי להכרה כידועים בציבור, ניהול תיקי ידועים בציבור, ייצוג מול בית משפט וטיפול בסוגיות הנוגעות לידועים בציבור – מזונות ידועה בציבור, הזכות לרכוש והסדרי ממון עבור ידועים בציבור ועוד.

הגדרת בני זוג כידועים בציבור היא דרך להחיל זכויות (או חובות, לצורך עניין תשלום מזונות), המוענקים לזוגות נשואים, גם על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה.
הכרה בידועים בציבור יכול גם לשמש בני זוג שאינם רשאים להינשא זה לזו.
בהתאם לחוקי הנישואים במדינת ישראל, למשל כאשר בני הזוג הם בני אותו המין, או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר.

ידועים בציבור – חיים משותפים ללא חתונה

פעמים רבות ההכרה של ידועים בציבור מוחל על בני זוג הרשאים להינשא זה לזה אך אינם מעוניינים בכך.
לעתים ללא שבני הזוג מודעים לחובות שההכרה זאת מחילה עליהם. כמו כן, ישנם מקרים בהם בני הזוג אינם יכולים להינשא זה לזה במוסדות הדתיים ולכן בוחרים האפשרות של ידועים בציבור: בני זוג המאמינים בדתות שונות או חסרי דת, בני זוג מאותו המין, כהן וגרושה, ממזר וכדומה. בנוסף, זכויות פנסיוניות מסוימות הניתנות לאלמן או לאלמנה נשללות עם נישואיהם מחדש, ולכן יש המעדיפים שלא להינשא, כדי לשמור על זכויות אלה.

מבחינות מסוימות זוכים ידועים בציבור (בני מינים שונים ולעתים גם בני אותו המין) לזכויות דומות לאלה של בני זוג נשואים (ויש שיאמרו שאף טובות יותר – כמו במקרה של החלת חזקת השיתוף למול חוק יחסי ממון).
עם זאת, הבדל בולט בין מצבם של הידועים בציבור ובין הנשואים הוא חובת ההוכחה.

הוכחת קיומם של נישואים היא בדרך כלל עניין של מה בכך, באמצעות הצגת תעודת נישואים שהוציא גורם המוסמך לכך, או על-פי הרישום במשרד הפנים. הוכחת ההכרה של ידועים בציבור מצריכה הבאת עדים המכירים היטב את אורח חייהם של בני הזוג ויכולים לאשר שאכן מדובר בידועים בציבור ולא בחברים טובים בלבד.
בעוד שהנישואים מתחילים במועד חד וברור, לא כך המצב ביחס להכרה של ידועים בציבור.

התנאי הבסיסי להוכחת ההכרה של ידועים בציבור – מגורים  ומשק בית משותף

ניהול חיי אישות – יסוד זה מורכב מחיים אינטימיים כמו בין בעל ואשתו המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה מסירות ונאמנות, המראה שהם קשרו את גורלם זה בזה.
בכך נבדלת ידועה בציבור ממאהבת או פילגש, ששם מהות הקשר  הוא קיום יחסי מין ו"הטבות" כספיות אשר נובעות מן הקשר.

ניהול משק בית משותף – לא סתם משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור ענייני.
אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים, כנהוג וכמקובל בין בעל ואישה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים.

זכויות ידועים בציבור

הזכות למזונות: לידועים בציבור הזכות למזונות מהעיזבון עם פטירתו של אחד מבני הזוג.
בעת החיים המשותפים מוכרת היום בפסיקה זכותם ההדדית של בני זוג הידועים בציבור לקבל מזונות האחד ממשנהו.
הפסיקה גם מכירה בזכותם של בני זוג ליהנות מדמי הסתגלות לאחר פירוד.

הזכות לרכוש: זוג הידוע בציבור יכול לכרות הסכם לחיים משותפים וכן לערוך ביניהם הסכם ממון שיקבל תוקף של פסק דין, אך לא לאישור על פי חוק יחסי ממון.

כאשר זוג ידוע בציבור מחליט להיפרד, או חלילה כאשר נפטר אחד מבני הזוג, חל ההסדר הרכושי לפי "חזקת השיתוף".
על החזקה, הניתנת במקרים מסוימים לסתירה, מתבצעת חלוקה שוויונית של נכסי בני הזוג שנצברו על ידם במהלך חייהם המשותפים.
לקביעת אופן החלוקה של הרכוש נבדקים המאמץ המשותף, משך החיים המשותפים, אופי החיים וכיוצא בזה.

אתם ידועים בציבור? זקוקים למידע בנושא? עו"ד דויד לייזר ילווה אתכם בתהליך קבלת הכרה כידועים בציבור לייעוץ במקצועיות וביעילות. התקשרו עכשיו –  03-6134430


דוגמאות לפסיקות בעניין ידועים בציבור

בתחילת 2011 פרסמה הלשכה לסטטיסטיקה כי "96% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים והיתר (4%) הם זוגות החיים יחד ללא נישואין".
אין קביעה גורפת של שוויון בין ידועים בציבור לבין זוגות נשואים.
זכויות אלה נקבעו באחדים מחוקי מדינת ישראל ובפסקי דין שונים, בסוגיות שונות שהועלו בפסקי דין אלה.

לראשונה הופיעה הכרה בידועה בציבור כשווה לאישה נשואה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949‏, שבו נאמר "אשה, ובכלל זה אשה הגרה יחד עם הנכה והידועה בציבור כאשתו".

דוגמאות נוספות לחוקים אשר קיימת בהן התייחסות לידועים בציבור:

בחוק הביטוח הלאומי נאמר: "אשתו – לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו", כלומר כל הזכויות (ושלילת הזכויות) שמקנה החוק לאשת איש מוקנות גם לידועה בציבור.
בהתאם לכך, מאפשר המוסד לביטוח לאומי למלא שאלון לידועים בציבור, שמהווה בסיס להחלטה של המוסד להכיר בזוג כידועים בציבור.

  • בחוק משפחות חד-הוריות מוגדר "הורה יחיד", בין השאר כ"הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו".
  • בחוק השמות נקבע: "שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו.
    באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי; אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו ואף אינה ידועה בציבור כאשתו, ניתן לו שם פרטי על ידי אמו בלבד."
    בעקבות פסק דין של בג"ץ נקבע בחוק זה, כי שר הפנים אינו רשאי לפסול שם מן הטעם שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור.
  • חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) מגדיר "בן משפחה של חייל שנספה במערכה":

"(א) מי שהייתה אשתו של הנספה ביום מותו, ובכלל זה אשה שלפני מות הנספה גרה יחד עמו וביום מותו הייתה ידועה בציבור כאשתו – כל עוד לא נישאה לאחר. 

(א1) מי שהיה בעלה של הנספה ביום מותה, ובכלל זה גבר שלפני מות הנספה גר יחד עמה וביום מותה היה ידוע בציבור כבעלה כל עוד לא נישא לאחרת."

בחוק מיסוי מקרקעין: מכירת זכות בדירת מגורים ללא תמורה, מחויבת במס רכישה מופחת (שליש) (לעומת בן זוג הפטור לגמרי).
לעומת כל אלה, פקודת מס הכנסה מגדירה "בן זוג" כ"אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו", הגדרה שכפשוטה מוציאה ידועים בציבור מגדר בני זוג.

Scroll to Top