גביה והוצאה לפועל

גביה והוצאה לפועל

גביה בהוצאה לפועל – מה עושים נגדה

גביה בהוצאה לפועל עשויה להיות קשורה לשורה ארוכה של נכסים וכספים, ביניהם תכשיטים, כלי רכב, דירות, חשבונות בנקאיים, מזומן, כספים שנחסכו בתוכניות חיסכון שונות וכן הלאה. יתר על כן, כדי "לעודד" את החייב לשלם את חובו ולמנוע השתמטות באמתלאות ובפעולות שונות עשויה ההוצאה לפועל להטיל סנקציות ומגבלות שונות. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי גביה והוצאה לפועל אינן צו גורל, ואף אם הדברים נראים מאתגרים ומורכבים ישנן פעולות שניתן לבצע כדי לעכב ואף לבטל את הגבייה.

עיקול מיטלטלין

בנסיבות שונות עשוי רשם ההוצאה לפועל להוציא צו עיקול למיטלטלין (תכשיטים, מכשירים אלקטרוניים, ריהוט וכדומה), בעיקר עם ישנה התרשמות כי קיימת יכולת של החייב לשלם את חובותיו אך הוא אינו עושה כן. במקרים כאלו ניתן לפעול במספר מישורים. לדוגמא, ייתכן וצו העיקול יצא מבלי שניתנה הזדמנות לחייב לטעון כנגד הצו בכתב או בעל פה. במצב זה ניתן בהחלט לפעול לשינוי או לביטול החלטת העיגול, אך יש לפעול במהירות ולעשות זאת בתוך שבעה ימים בלבד. את הבקשה מגישים ללשכה המטפלת בתיק ועליה לכלול פירוט ונימוק של כל הטיעונים הרלוונטיים. למשל, ניתן לטעון ולהראות כי החייב פרע את חובו למעשה, שעוקלו נכסים על ידי צד שלישי בניגוד לצו, וכן נימוקים נוספים. לאחר הבקשה ישנה תקופה של עד שלושה שבועות שבהם הצד השני יכול להגיב, ובכל מקרה רשם ההוצאה לפועל יכול להחליט על דחיית הבקשה או על קבלתה. ניתן גם לערער על החלטתו של הרשם לבית המשפט.

חשוב לדעת שגם אם החייב לא פרע את החוב, עדיין ניתן לפעול כנגד הליכי הגבייה. בראש ובראשונה, אם קיימת אפשרות כדאי מאוד להגיע להסדר עם הזוכה, ו/או לפנות אל ההוצאה לפועל להוצאת צו תשלומים לפריסת החוב. בד בבד, יש להגיש בקשה לביטול עיקול המיטלטלין בלשכת ההוצאה לפועל באופן ידני, באופן מקוון ועם עורך דין, תוך מילוי הטופס והסעיפים הנכונים וצירוף כלל האסמכתאות והנימוקים הרלוונטיים. אם הבקשה איננה נדחית ניתן זמן של שבעה ימים לזוכה להגיב, ואם לא הגיב העיקול עשוי להיות מוסר. כמו כן, הרשם עשוי להחליט על דיון בנוכחות שני הצדדים, ויכול גם להחליט לדחות את הבקשה של החייב, וכאמור ניתן לערער לערכאה המשפטית הרלוונטית.

אפשרויות נוספות

מלבד האמור לעיל, ניתן לערער על צווי עיקול של ההוצאה לפועל על ידי פנייה לבית המשפט, בין אן הנכס נמצא עדיין בידי החייב ובין אם הוא נמצא אצל צד שלישי. מעבר לכך, חשוב לדעת כי ישנם כספים ונכסים מסוגים שונים שלא ניתן לגבות ולעקל, למשל חלק מסוים מהמשכורת עד לרף קבוע, מיטלטלין הדרושים למחייה ולפרנסה עד לסכום מסוים, ועוד.

משרדנו מתמחה בכל הקשור אל ההוצאה לפועל. לפרטים נוספים על גבייה, הוצאה לפועל, התנגדויות וכדומה, ולקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין הבקיא בנושא, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין דויד לייזר ושות' בטלפונים 03-6134430 ו- 03-6133656.