בקשת הפטר בהוצאה לפועל

בקשת הפטר בהוצאה לפועל

בקשת הפטר בהוצאה לפועל

במקרים מסוימים יכולים חייב לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל ולבקש להוציא צו הפטר, שלמעשה פוטר אותם ממרבית חובותיהם לנושים למעט כמה סוגים של חובות. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי מדובר בהליך הפתוח כיום רק בפני מי שכבר הוכרז בתור חייב מוגבל באמצעים עד לספטמבר 2019, שכן לאחר תאריך זה כבר לא ניתנות הכרזות כאלו. המשמעות היא שקבלת פטור מחובות יכולה להתקבל עבור מי שאינו מוכרז כחייב מוגבל באמצעים רק בהליך חדלות פירעון ופשיטת רגל.

הגשת בקשה להפטר בהוצאה לפועל

ראשית, חשוב לדעת כי לכל אורך מסלול הפטר בהוצאה לפועל ניתן ואף כדאי להיות מיוצג על ידי עורך דין הבקיא בתחום. הלכה למעשה, התהליך מתחיל עם בקשת הפטר בהוצאה לפועל שמוגשת מאחת הלשכות המרכזיות. כאמור, מדובר רק במי שכבר הוכרז כחייב מוגבל באמצעים וזאת לאורך ארבע שנים בטרם הגשת הבקשה, כאשר סך החובות הוא לכל היותר שמונה מאות אלף שקלים. יחד עם זאת, ישנם מקרים של חובות שמעל שמונה מאות אלף שקלים שבהם בכל זאת ניתן לבקש הפטר, רק במידה והחוב המקורי היה עד ארבע מאות אלף שקלים ואינו עולה כיום על שני מיליון שקלים. בנוסף, בקשת הפטר בהוצאה לפועל פתוחה רק בפני חייבים שאין להם נכסים בעלי ערך שאותם ניתן למקור או לעקל לצורך השבת החובות, ושעמדו בתנאים שונים של צו תשלומים לאורך שלוש השנים הקודמות (אולם ישנם מקרים בהם ניתן לקבל הפטר גם אם לא עמד החייב בצו תשלומים). ולבסוף, את הבקשה יכול להגיש חייב מוגבל באמצעים שאין כמגדו הליך פשיטת רגל או הליך הממתין לדיון, או שנדחתה בקשתו או שהוכרז כפושט רגל – כל זאת בחמש השנים שלפני הגשת הבקשה.

ומה הלאה?

לאחר הגשת הבקשה מתחילה תקופה של 3 חודשים שבמהלכה יכולים להגיש נושים התנגדויות מנומקות ונתמכות בסימוכין. במידה והוגשו התנגדויות ייערך דיון בראשות רשם ההוצאה לפועל שאליו מגיעים החייב והנושים, ולאור הדיון יחליט הרשם כיצד להמשיל – לקבל את ההתנגדות ובכך לדחות את הבקשה להפטר, או לדחות את ההתנגדות ולהמשיך במסלול הפטר. יש לציין כי הצדדים יכולים לערער על ההחלטה.

לאחר מכן, בהנחה שממשיכים במסלול קבלת הפטר בהוצאה לפועל, תיערך חקירת יכולת של החייב לצורך וידוא עמידה בתנאי החוק, כאשר אחרי הדיון עשויה להתקבל החלטה על מתן הפטר, על דחיית הבקשה והליכה להסדר עם הנושים, וגם לדחות את הבקשה ולהשאיר את התיק פעיל. חשוב להדגיש כי לחקירת היכולת ולהחלטה עשויות להיות גם השפעות שליליות, כגון הטלת עיקולים, ביטול הכרזת חייב מוגבל באמצעים, העלאה של התשלומים בצו ועוד. לכן, יש לנקוט זהירות ולבצע את התהליך כולו לאור ייעוץ ואף ייצוג של עורך דין הבקיא בתחום.

קבלת ההפטר

במידה ומחליט הרשם לתת הפטר בהוצאה לפועל הרי שהצו פוטר את החייב מרבית החובות והחייב נמחק ממרשם החייבים המוגבלים. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי צו ההפטר הינו אישי ואינו חל על אנשים אחרים שיש לחייב קשרים אישיים או עסקיים איתם. כמו כן, ההפטר אינו חל על כלל החובות ואינו כולל למשל דמי מזונות, נזקים לצד ג' שגובהם טרם נקבע, קנסות לרשויות ולמדינה, וחובות שהושגו על ידי עבירה.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה

משרדנו מתמחה בכל הקשור אל ההוצאה לפועל. לפרטים נוספים על הליך הפטר בהוצאה לפועל ולקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין הבקיא בנושא, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין דויד לייזר ושות' בטלפונים 03-6134430 ו- 03-6133656.