בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל היא צעד שניתן לבצעו אחרי קבלת אזהרה עקב אי תשלום חוב, המפרטת את המגבלות והסנקציות שעלולות להינקט כנגד מי שיוגדר כמשתמט מתשלום חובות. באזהרה גם נאמר שניתן להגיש בקשה לחקירת יכולת, אשר עשויה להוביל במקרים מסוימים (שאינם שכיחים מאוד) להחלטה על פריסת חוב המזונות. יש להדגיש כי החלטה זו תינתן על ידי הרשם רק אם מחקירת היכולת עולה כי אם לא ייפרסו התשלומים עלול האדם למצוא את עצמו בלי אמצעים למחייה בסיסית.

כיצד מגישים את הבקשה

בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל מוגשת לכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל, כאשר אין חובה לפנות אל הלשכה הספציפית בה התיק מתנהל. מדובר בפרוצדורה המתחילה בטופס שנקרא בקשת זימון לחקירת יכולת, ובו צריך לסמן את הבקשה הרלוונטית (שכן חקירת יכולת מבוצעת בנסיבות מגוונת), להציע את פריסת התשלום ועוד. בנוסף, כל העניין של חקירת היכולת במקרה זה היא לבדוק אם באמת מתקיים מצב כלכלי כה קשה, עד כי יהיה נכון ומוצדק לפרוס את חוב המזונות – דבר שיפגע ברמת החיים של הילדים ובת הזוג. לפיכך יש לצרף שורה ארוכה מאוד של מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של המבקש.

כך למשל, יש להביא מסמכים רלוונטיים לגבי יתרות ותנועות בחשבונות הבנק מכל הבנקים בהם יש למבקש ולבן זוגו חשבונות. כמו כן, יש להביא תדפיסים המפרטים את התנועות בכרטיסי אשראי של כל בני הבית לאורך מחצית השנה האחרונה. יש גם להביא תלושי משכורת מחצי השנה האחרונה, חסכונות במכשירי חיסכון שונים כמו קרן השתלמות וביטוחים, לצרף חשבונות המעידים על כלל ההוצאות השוטפות הבסיסיות (החל מסלולרי ועד חשמל), להראות אישורים מביטוח לאומי בגין קצבאות. עורך דין המתמחה בתחום יוכל להסביר לכם אילו מסמכים בדיוק צריך לצרף לבקשה, לרבות ויתור סודיות, בעלות על רכב ונדל"ן, הסכם ממון או הסכם גירושין, צילום של תעודת הזהות ועוד – וכל זאת של המבקש עצמו, בן זוגו או בני הבית בהתאם למידת הרלוונטיות.

דברים שכדאי לדעת

ראשית, חשוב לדעת ביחד עם הבקשה החייב גם נדרש לשלם תשלום ראשון של החוב בהתאם להצעה שהמבקש רשם בטופס. שנית, יש להגיש את הבקשה לא יאוחר משלושה שבועות מיום הוצאת האזהרה, ואם המועד כבר חלף חובה להגיש את הבקשה אל הלשכה הספציפית המטפלת בתיק. לפרטים נוספים על בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל, לעזרה בהגשתה ולפגישת ייעוץ עם עורכי דין ממשרדנו הנכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין דויד לייזר ושות' בטלפונים 03-6134430 ו- 03-6133656.