בני זוג הנמצאים בהליך פשיטת רגל

טענת עו"ד לייזר כי עיריית ת"א אינו נושה מובטח לממש דירת החייבים

 

תיק פש"ר שלי אברהם ותיק פש"ר שלי אניטה – הליך פשיטת רגל

א. מדובר בבני זוג המצויים בהליך פשיטת רגל בגין עסקיו של החייב אשר קרס יחד עם אשתו. והנושים פעלו בהליכים למימוש דירת החייבים. 

 ב. החייבים קיבלו צו כינוס בשנת 2009 והוכרזו כפושטי רגל 2010, לחייבים מונה מנהל מיוחד עו"ד רונן בצלאל. 

 ג. יצוין כי לחייבים קיימת דירה הרשומה הערת אזהרה לטובתם, קרי לכל אחד מהם נרשמה הערת אזהרה ואולם לא נרשמו כבעלים בנסח הטאבו אצל רשם המקרקעין. 

הליך פשיטת רגל

 ד. כמו כן נרשמו מס' עיקולים על הדירה וביניהם עיריית תל אביב. 

 ה. אנו הצענו הצעה לנאמן תחילה 200,000 ש"ח וזאת לאור ההסדר שמציעים החייבים, דירתם לא תמומש ויקבלו עם תשלום הסכום 200,000 ש"ח הפטר. 

 ו. עיריית תל אביב התנגדה להצעת החייבים וטענה כי מכוח פקודת המיסים יש לה משכון על הנכס ומבקשת להחריג את חובה לאור המשכון ומבקשת היא לממש את הנכס וטוענת כי מעמדה כנושה מובטח. 

 ז. במו"מ שהתקיים עם הנאמן החייבים שיפרו את הצעתם ל- 280,000 ש"ח, הנאמן קיבל את ההצעה אולם עיריית תל אביב עדיין סירבה להצעה. 

 ח. הנאמן הגיש תסקיר ממצה וכן התחייב לטענת עיריית תל אביב כי הינם נושים מובטחים והנאמן דחה טענה זו עפ"י פסיקה וכן שהעניין אם רשות מקומית הינה נושה מובטח  מכוח פקודת המיסים 11 א' 1 ו- 11 א' 2. 

 ט. ביהמ"ש ביקש את תגובת הכנ"ר וביום 23/07/15 נתנה תגובת הכנ"ר המצורפת למכתבי זה. 

הכנ"ר סקר את העובדות והתייחס לפקודת המיסים 11 א' 1 ו- 11 א' 2. וקבע שחוב העירייה אינו בגדר נושה מובטח עפ"י פסיקת בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועמ"ש. ומשך טענת עיריית תל אביב למימוש הנכס נידחת.

וברור כי טענת עו"ד לייזר כי עיריית תל אביב אינה נושה מובטח ואין לה אפשרות לממש את הנכס התקבלה. 

לקריאה מלאה של פסק הדין: לחצו כאן

Scroll to Top