ביטול הליכים בהוצאה לפועל

ביטול הליכים בהוצאה לפועל

ביטול הליכים בהוצאה לפועל

כנגד חייבים שיש להם תיקים בהוצאה לפועל עשויים להינקט הליכים שונים המגבילים את צעדיהם מבחינת חופש התנועה, מבחינה כלכלית, מבחינה עסקית ועוד. אין ספק כי מדובר בהגבלות משמעותית הפוגעות ביכולת לנהל אורח חיים תקין, ולכך מצטרפים כמובן נזקים כלכליים – למשל בעת עיקול של מיטלטלין ומקרקעין. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי ניתן לבצע ביטול הליכים בהוצאה לפועל, עדיף באמצעות עורך דין המתמחה בתחום.

סוגים שונים של הליכים וביטולים

בהתאם לבקשתם של הנושים, לפי ההליך המתקיים ולפי הגדרת מצבו של החייב, עשויים להינקט הליכים שונים כגון עיכוב יציאה מהארץ, עיקול מיטלטלין, עיקול מקרקעין, הגבלה על כהונה בתאגיד או ייסוד תאגיד, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי, הגבלה על החזקת וחידוש רישיון נהיגה, הגבלה על החזקת וחידוש דרכון, לקוח מוגבל מיוחד בבנק, ועוד.

עבור כל אחת מההגבלות האלו ניתן לבקש ביטול הליך הוצאה לפועל, כאשר השלבים הנחוצים עשויים להשתנות בתוכנם. יחד עם זאת, באופן כלליי ההליך דומה ומצריך מילוי טופס בקשה רלוונטית עם סימון הסעיף המתאים, לפרט את הנימוקים לבקשת הביטוח, לצרף את הסימוכין התומכים ומאמתים את הטענות, ואת כל זה להגיש אל רשם ההוצאה לפועל. לאחר מכן, הרשם יבחן את הבקשה ועשוי להחליט החלטות שונות, למשל דחיית הבקשה והשארת המגבלה על כנה, קבלת הבקשה וביטול זמני או מלא של המגבלה, הצבת תנאים לביטול המגבלה כגון ערבויות בנקאיות או ערבים ביציאה לחו"ל, ועוד. בנוסף, חשוב לדעת כי ניתן לערער על החלטות של רשם ההוצאה לפועל בעניינים אלו, על ידי פנייה לבית משפט השלום או לבית משפט לענייני משפחה כתלות במהות העניין.

דוגמא: לקוח מוגבל

במידה ורשם ההוצאה לפועל מתרשם כי לחייב מסוים יש את היכולת הכלכלית לשלם את חובותיו, אך נמנע מלעשות זאת, וכן במידה וקיים חוב מזונות, אחת המגבלות האפשריות היא "לקוח מוגבל מיוחד". זוהי הוראה היוצאת מרשם ההוצאה לפועל לבנק ולמעשה מגבילה את החייב ממשיכת שיקים מחשבונות ומפתיחת חשבונות חדשים בבנקים אחרים.

את המגבלה הזו ניתן לבטל בכמה דרכים. למשל, אם החייב פנה אל הרשם והראה כי הוא עומד בהוראות של הסכם שנחתם בינו לבין הזוכה לצורך פירעון החוב, או בצו תשלומים שהוציא רשם ההוצאה לפועל. יחד עם זאת, חשוב להבין כי המגבלה אינו מוסרת אחת ולתמיד, ואם לאחר הסרתה ישוב החייב לסורו ולא יעמוד בהחזר הכספים כאמור בהסכם עם הזוכה עם בצו התשלומים, רשם ההוצאה לפועל בהחלט עשוי להשיבה. כמובן שההגבלה תתבטל אם החייב פרע לחלוטין את חובו.

עוד חשוב לדעת שבכל מגבלה וביטולה קיים מרכיב משמעותי של זמן. כך למשל, במגבלה של לקוח מוגבל מיוחד החלטת הרשם אינה נכנסת לתוקף מייד אלא ישנה תקופה של 30 ימים לפני כן, במהלכם כדאי כמובן לנסות להגיע להסכם או לצו תשלומים ולטפל בנושא. מאידך, אם כבר נוצרה מגבלה והחייב הגיש בקשה לביטול, במידה והרשם מתרשם שיש בה מהצדק ייכנס ביטול המגבלה לתוקף בתוך יממה אחת. ואם לאחר מכן ישוב החייב לסורו ולא יעמוד בהתחייבויותיו הרי שהמגבלה תיכנס שוב לתוקף – אך הפעם ללא תקופת המתנה של 30 יום אלא באופן מיידי.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה

משרדנו מתמחה בכל הקשור אל ההוצאה לפועל. לפרטים נוספים על ביטול הליכי הוצאה לפועל

ולקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין הבקיא בנושא, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין דויד לייזר ושות' בטלפונים 03-6134430 ו- 03-6133656.